Forton

Капиталови пазари | detail.jpg

Капиталови пазари

Капиталови пазари

Предлагаме на нашите клиенти съдействие във всички етапи на инвестициите в недвижим имот - от първоначално проучване през детайлен икономически и финансов анализ (дю дилиджънс), придобивания и продажби. Също така подпомагаме компаниите и инвеститорите да вземат решения за освобождаване от излишни недвижими имоти, да структурират комплексни форуърд покупки или продажби, обвързани с обратно наемане, както и да преструктурират активи с финансови затруднения. 

Как можем да помогнем

Инвестиционни продажби
Ние прилагаме структуриран подход на продажба на бизнес имоти с цел постигане на повишена конкуренция, прозрачност и скъсени срокове за приключване на сделката. Фортън ще предостави мнение за стойността на недвижимия имот, цялостен анализ на всички разходи по транзакцията и ще препоръча най-подходящата структура, стратегия и график. Нашите експерти ще подготвят необходимата документация – първоначалните информационни материали, подробния инвестиционен меморандум и информационна зала. Подпомагаме бързото осъществяване на всяка сделка със списък с всички активни потенциални регионални и международни купувачи, с които се свързваме директно от името на клиента. Осигуряваме детайлни указания на продавача по време на преговорите, с които гарантираме безпроблемното протичане на процеса до края на нашия ангажимент. Уверени сме, че можем да намерим най-подходящия подход и индивидуална стратегия за продажба, която напълно да съответства на целите на продавача и всички специфични обстоятелства, както и да предвидим необходимите буфери срещу рисковете.
Придобивания
Подкрепяме придобиването на имоти с пазарни знания и практични указания. Качеството на услугата произтича от дълбоката ни ангажираност с бизнес имотите в нашите пазари в съчетание със задълбочено разбиране на финансовите цели на инвеститора. Нашите инвестиционни консултанти се придържат към международните професионални стандарти във всеки етап от ангажимента ни с клиента и внимателно проследяват всички движения на пазара, за да са сигурни, че сделката ще се сключи в точното време спрямо дългосрочните и краткосрочните цели, незасегната от моменти на пазарни колебания или икономическа несигурност.
Оптимизация
Нашите интегрирани услуги и индивидуален подход ни позволяват да очертаем стратегия за оптимизация, която в пълна степен да се възползва от най-силното търсене на пазара. Независимо дали желаете да се освободите от слабо представящи се активи или просто се стремите да намалите риска, произтичащ от собствеността върху един или група от имоти, нашите опитни експерти ще ви подсигурят срещу евентуални затруднения и ще гарантират, интересите ви са защитени.
Продажба с обратно наемане
Инвестиционният ни отдел е готов да помогне на настоящи собственици да открият най-подходящия инвеститор за закупуване на техните сгради и да предложат пълна подкрепа на тези инвеститори, които проявяват желанието да реализират инвестиционния модел на продажба с обратно наемане. Без никакво съмнение експертите на Фортън се ползват с доверието на нашите клиенти при предоставянето на тази услуга, защото знаем как да се постигне идеално съчетание между ползвателя и потенциалните инвеститори. Нашата крайна цел е дългосрочно устойчива структура на транзакцията, базирана на пазарните наемни нива и разумни цени на активите.
Преструктуриране
Фортън може да помогне в разработването на стратегия за справяне с проблемни инвестиции в недвижими имоти както за един актив, така и на ниво портфейл. Нашият екип консултанти ще започне с анализ за идентифициране на причините за затрудненията и план за действие за отстраняването им по най-ефективния възможен начин. Ще ускорим процеса с активни контакти си с настоящи и нови инвеститори и кредитори. По този начин можем да помогнем с набиране на капитал, предоговаряне на заеми и комбинация с услуги по отдаване под наем в последователността, която ще защити стойността на активите и ще отключи пълния им потенциал.
Дю дилиджънс
Инвестиционният ни отдел ще предостави изчерпателен и прецизно икономическо и финансово проучване, което представлява цялостна оценка на инвестицията и нейния бизнес потенциал. Експертите ни ще се погрижат да осигурят точен и реалистичен анализ, с който да гарантират, че клиентите ни ще са в състояние да вземат информирани решения в точното време и ще избегнат потенциалните препятствия.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Нашите инвестиционни консултанти притежават обширни познания за капиталовите пазари и аналитични способности, които им позволяват да формулират правилните инвестиционни стратегии в съответствие с интересите и финансовите цели на клиентите ни. Във Фортън успяваме да създадем възможности, когато такива не съществуват, и сме уверени, че можем да предложим оптимални решения, така че да добавим стойност към всеки един проект, като реализираме максимална възвръщаемост на инвестициите. Нещо повече, предлагаме значителна гъвкавост, специализирани знания и опит с всички основни видове бизнес имоти, с което осигуряваме успешното изпълнение на транзакции с разнообразни структури в нашия пазар. Нашите интегрирани услуги по сделките осигуряват цялостни решения, съобразени с индивидуалните характеристики на съответния актив. 

Опит и ресурси

Обширните познания и експертизата на Фортън в сферата на капиталовите пазари са високо оценени от нашите клиенти като един от най-значимите ни активи. Ние сме силно отдадени на целта да преодолеем границите между местния и чуждестранните пазари на недвижими имоти, като си осигурим пряк достъп до всички източници на нов капитал в региона. През годините сме се доказали в работата с множество частни и институционални, глобални и регионални инвеститори. Стратегическият ни съюз с Cushman & Wakefield служи като двупосочна връзка към световния пазар. Заедно сме участвали в успешното осъществяване на някои от най-големите сделки с имоти в региона. Накрая, като част от AG Capital, най-голямата група за услуги с недвижими имоти в България, имаме ненадминат достъп до информация от първа ръка до повече от 6000 сделки годишно.