Forton

Workplace strategy

Нашите експерти по Стратегическо консултиране предоставят иновативни решения за недвижимите имоти на организации със специализирани изисквания. Ние помагаме на клиентите си да разрешават комплексните предизвикателства, пред които се изправени при пресечната точка между недвижимата собственост и бизнеса с оглед разработване на въздействащи резултати. Нашият подход се базира на предходни успешни стратегии, които са съобразени с уникалните изисквания на всяка възможност. Нашите експерти работят заедно за изграждането на едно цялостно решение, което включва всички аспекти от синхронизирането на недвижимата собственост и бизнеса в следните области:      
  
Бизнес решения
Ние разработваме стратегически решения за недвижимите имоти, които добавят оперативна и финансова стойност, чрез комплексна оценка на взаимосвързаните променливи, които имат влияние върху решенията за портфейла от недвижими имоти.      
Консултации за местоположение и анализ на труда 
Ние консултираме относно местоположението с оглед подпомагане привличането на работна сила и клиенти, което се изисква от Вас с цел проспериране на днешния конкурентен пазар.    

Портфейлна стратегия

Ние определяме стратегия на високо равнище за портфейли от недвижими имоти, включително как да се оптимизират общите експлоатационни разходи и да се създаде най-ефективния начин за използване на пространството във Вашия притежаван или нает портфейл.   

Стратегия за заетостта
Ние включваме таланта на нашия клиент в разработването на програма по заетост, проектираме и променяме управленските решения с цел подсигуряване на реализацията. 

Стимули 
Ние осигуряваме прозрачността на държавните, общинските и комуналните стимули, идентифицирайки, договаряйки и управлявайки програми за стимулиране с оглед определянето на едно оптимизирано местоположение.