Forton

Кредиторски надзор

Услугата е насочена към кредитни институции, финансиращи мащабни проекти в областта на недвижимите имоти. Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си и да намаляваме риска им. За тази цел извършваме регулярен мониторинг и подготвяме доклади за хода на изпълнение на проекта съгласно предварително уговорените графици и бюджети. Нашият екип от професионалисти надлежно информира кредиторите за цялостното състояние на проектите им чрез наблюдение на напредъка, качеството на работа, общия график, съответствието с одобрените проекти и спецификации, пропуски, както и финансовата целесъобразност на проекта. Ние потвърждаваме, че средствата се усвояват правилно и в съответствие с действителния напредък на обекта. Стандартният обхват на услуги включва:
•    Нулев или технически дю дилиджънс доклад (zero report);
•    Преглед на всички елементи на проекта, включително:
o    Проектни решения;
o    Организация на проекта;
o    Качеството на проекта и завършените работи (ако има такива);
o    График;
o    Разрешителни;
o    Застраховки и гаранции;
o    Безопасност и здраве;
o    Финансови и юридически въпроси.
•    Посещения на обекта и доклади за технически и финансов напредък;
•    Потвърждение на исканията за усвояване на финансирането за завършените етапи от проекта;
•    Проверка на ведомостта за дефекти и отстраняването  им.