Forton

Строителство по поръчка(Built-to-suit)

Строителство по поръчка (Build-to-suit)

Проджект мениджмънт екипът на Forton е квалифициран да реализира широк спектър от целите на нашите клиенти – от съдействие за бързото им преместване във вече изградени обекти до изпълнението на нов корпоративен build-to-suit проект. Ние притежаваме опит в придобиването на земя, управление на проектирането, координация и контрол на строителството, което ни позволява да предлагаме build-to-suit услуги за различни корпоративни клиенти.

 

Първата ни задача е да идентифицираме специфичните изисквания на бизнеса на клиентите ни и да управляваме процеса на проектиране така, че да бъдат изпълнени всички заложени цели. Следваща стъпка е провеждането на конкурентна тръжна процедура с цел да получим най-добрата стойност за клиентите ни. Нашите експерти извършват необходимите проверки на всяка получена оферта и предлагат решения за справяне с потенциалните рискове. Наш ангажимент е и контролът по планиране и изпълнение на проекта, за да сме сигурни, че се спазват всички важни крайни срокове и изисквания за качество.