Forton

Проектен мениджмънт | project.jpg

Проектен мениджмънт

Развитие на проекти

Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на професионалисти от различни области и спазване на зададените параметри за срок, разходи и качество. С оглед на това добрият проджект мениджмънт е ключов при капиталовите инвестиции, като контролира качеството, съкращава времето за развитие на проекта и минимизира риска от преразход.

Технически дю дилиджънс

Тази услуга е неразделна част от процеса на покупка или продажба на имот. Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на сградите и преглед на свързаните сградни инсталации, с цел потвърждение на техния цялостен статут.

Строителство по поръчка (Build-to-suit)

Проджект мениджмънт екипът на Forton е квалифициран да реализира широк спектър от целите на нашите клиенти – от съдействие за бързото им преместване във вече изградени обекти до изпълнението на нов корпоративен build-to-suit проект. Ние притежаваме опит в придобиването на земя, управление на проектирането, координация и контрол на строителството, което ни позволява да предлагаме build-to-suit услуги за различни корпоративни клиенти.

Мениджмънт на довършителни работи (Fit-out management)

Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление на рисковете е от критично значение.