Forton

За нас | architecture.jpg

За нас

Фортън е водеща консултантска компания в сектора на бизнес имотите и стратегически партньор на  Cushman & Wakefield за България. Фортън е част от Реалто Груп. Групата обединява агентски и консултантски компании с над 25 годишен опит в сферата на недвижимите имоти. Дружествата в групата генерират най-голям обем от сделки с имоти на българския пазар и развиват най-голямата мрежа от консултанти в сектора.  

Партньорството ни с Cushman & Wakefield, най-голямата частна консултантска компания в света,  допринася за успешната синергия между задълбоченото познаване на местния пазар и международната експертиза. Cushman & Wakefield са нашата платформа за достъп до инвеститори и компании в повече от 70 държави по света. Ние успешно използваме и споделяме опит, за да добавяме стойност към проектите и инвестициите на нашите клиенти.

 

Предимства на Фортън:

Стриктно прилагане на професионалните стандарти и методология за работа на Cushman & Wakefield.


Безусловно спазване на етичните стандарти (Червена книга 2017) на Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (RICS) и на Международните стандарти за оценяване 2017.


Измежду най-големите консултантски компании за недвижими имоти, Фортън е единствената в България, която е регулирана от Института и в чийто екип работят трима сертифицирани негови членове. Към момента в екипа ни има и двама лицензирани оценители.


Услугите ни покриват напълно сектора на бизнес имоти в страната.


Ние познаваме и събираме информация за всички важни пазари и всички типове имоти, благодарение на връзката ни с Реалто Груп, водещата група за недвижими имоти в България.