Forton

Консултиране

Консултантските услуги на Фортън са моделирани така, че да отговорят на потребностите както на нови, така и на опитни професионалисти в инвестициите и развитието на проекти, с навременно и правилно мнение в подкрепа на техните бизнес планове. Консултантският ни екип ще предложи ненадмината комбинация от точни икономически и пазарни данни, познания за сектора, най-добрите международни практики и добре обоснован съвет. Инвеститорите, строителните предприемачи и корпоративните наематели черпят от десетилетия натрупан опит в недвижимите имоти и своевременен достъп до информация, който им дава верните отправни точки за измерването на собствения им напредък.

Как можем да помогнем

Пазарни проучвания
Нашите експерти комбинират техники за работа с първични и структурирани данни, за да дадат на клиентите ни задълбочено познание за техния пазар. Системният подход на Фортън дава като резултат цялостен поглед върху демографските, икономически и търговски условия, които имат влияние върху финансовото представяне на недвижимите имоти. По този начин данните и анализът в нашите пазарни изследвания помагат да се извлече пълният потенциал на даден проект или инвестиция.
Анализ на местоположение
Достъпност, пазарно покритие, близост до ключови доставчици и пазари или бъдещи подобрения в инфраструктурата се анализират и потвърждават с демографски и икономически данни и информация за трафика, за да определят атрактивността на дадена локация за конкретна дейност или проект. Помагаме на  инвеститорите да претеглят рисковете и да видят възможностите, произтичащи от качествата или недостатъците на разглежданото местоположение. Анализът включва детайли като конкуренция и потенциална клиентска база, така че да свържем проучването на местоположението със следващите фази на работа: изследване за приложимост или бизнес анализ.
Анализ на договор за наем
Постоянното ни участие на наемните пазари за бизнес имоти е в основата на способността ни да осигуряваме навременна и качествена информация. Затова сме компетентни да извършим точен анализ на наемните нива и другите търговски условия. Нашите експерти ще дадат съвети и препоръки за ценообразуването, ще направят преглед на споразуменията за наем и ще консултират наемателите и наемодателите в постигането на оптималните договорни отношения спрямо текущото състояние на пазара.
Изследване за приложимост
Обединяваме макроикономически и пазарни проучвания с анализ на местоположението в един цялостен доклад, за да оценим икономическата жизнеспособност на конкретно проектно предложение. Експертите на Фортън добавят към него и подробен финансов анализ и модели за прогнозиране на оперативния приход и паричните потоци, разработени от финансов анализатор с международно признат CFA сертификат. Нашите клиенти се сдобиват с многостранен стратегически документ, който обхваща всички важни аспекти от разработването на инвестиционен проект. По този начин те могат да вземат информирани решения във всяка фаза от развитието му – от първоначалния замисъл, до оперативното управление и изхода от инвестицията.
Инвестиционна стратегия
За инвеститори и компании със значителна експозиция към недвижими имоти нашите интегрирани услуги могат да помогнат за разработването на инвестиционна стратегия, която максимизира възвращаемостта посредством наличните пазарни данни, експертизата и мрежата от професионални контакти на Фортън. Ще направим преглед на целите на клиентите си и ще им дадем реалистична представа за пазара. Ще очертаем финансови и физически критерии към имотите предвид тези цели. Можем да ги консултираме да променят стратегията си, ако сметнем за необходимо, а после да подкрепим изпълнението й проект по проект с бизнес анализи, оценки или изследвания за приложимост.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Използването на професионални консултантски услуги помага за преодоляване на предизвикателства като временната липса на ликвидност и недостатъчната прозрачност на местния пазар. Нашите експерти ще тръгнат от общата картина в сектора към конкретния проект, а след това ще оценят как неговата специфика би повлияла на пазара, за да разкрият и потвърдят невидимите на пръв поглед тенденции и действителните ценови нива. Структурираният подход на Фортън към пазарните проучвания би бил от ползва за местни и международни инвеститори със задълбоченото познание на индустрията на недвижимите имоти в съчетание с разбиранеjf за техните оперативни и финансови цели.

Опит и ресурси

Фортън има значителен опит с офис, търговски, индустриални, хотелски и курортни, жилищни, комплексни проекти и центрове за данни. Нашите експерти са работили с голям брой реномирани компании и са подпомагали международни инвеститори в оценката на възможностите за инвестиции в България. Заедно със стратегическия ни партньор Cushman & Wakefield сме поемали сложни задания за пазарни проучвания и анализи. Като част от AG Capital, най-голямата група за услуги, свързани с недвижими имоти в България,  притежаваме достъп до информация от първа ръка за повече от шест хиляди приключени сделки годишно.