Forton

Търговска експанзия

Фортън може да подпомогне търговските вериги при изготвянето и изпълнението на планове за експанзия чрез предоставяне на консултации, информация и анализ на ключови пазари, местоположения, клиенти, бизнес условия и конкуренция. Услугите за експанзия в търговията на дребно са предназначени да помогнат на вземането на стратегически решения и да ускорят разгръщането на вериги от магазини на национално и международно ниво. Нещо повече, ако рисковете са оценени като твърде високи за пряко навлизане, консултантите по търговски недвижими имоти на Фортън ще помогнат за създаването на партньорства с местни търговци, които имат необходимите качества и опит да участват в изграждането на пазарни позиции на бранда.

Как можем да помогнем

Анализ на локация
Фортън ще извърши задълбочено проучване на пазара в според изискванията на марката и спецификациите на недвижимите имоти. На тази база ще бъдат определени локациите с най-висока потенциална възвращаемост на инвестицията. Нашите доклади включват демографски и икономически данни, динамика на потреблението и информация за пазарите на недвижими имоти. В зависимост от стратегическите и оперативните цели на клиента те ще обезпечат постигането на по-висок пазарен дял или по-висока рентабилност на бизнеса.
Консултиране за търговията на дребно
Осигуряваме на клиентите си възможността да проверят текущите наемни нива, представянето и прогнозите за развитие пазара, за да улесним подбра и оценката на различните решения за недвижими имоти. Фортън може да изготви подробно пазарно проучване и сравнителен анализ на ценовите условия, както и определи атрактивността на локации според потребностите на конкретния бизнес модел. Ние ще определим възможно най-точно наличностите от подходящи имоти, ще анализираме и оценим всяка възможност, за да предоставим конкретни препоръки за всеки етап от експанзията. Нашите експерти са на разположение обсъдят влиянието на различни сценарии за растеж и да помогнат с представянето на оферти и подготовката на писма за намерение за придобиване и/или наемане на имоти
Посреднически услуги
Фортън ще адресира конкретните потребности от имоти на своите клиенти, като помогне с подбора, оценка на офертите, провеждането на преговори и финализирането на сделките. Ние ще предоставим услуги по представителство на наемателите и предоговаряне, като се придържаме към устойчива структура на разходите, без компромиси с целите на бизнеса за пазарен дял и присъствие. Нашите посреднически услуги осигуряват цялостен поглед върху свободните в момента или в краткосрочен план имоти и създават конкуренция, за да максимализират крайния резултат за клиента.
Франчайз
Можем да очертаем специфичен път към пазара според изискванията на международни търговски компании, като идентифицираме потенциални партньори за франчайз, риселъри, концепции за магазин в магазина и др. Отделът ни „Търговски площи“ ще се запознае с изискванията за пазара и площите и след това ще предложи и влезе във връзка с авторитетни национални и международни компании в търговията на дребно с доказани възможности, репутация и визия да внесат нови марки и концепции. Фортън ще съчетае тези сделки с подходящите недвижими имоти, за да гарантира спокойното изпълнение на проекта за експанзия на бранда. 

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Фортън е специализирана фирма в областта на бизнес недвижимите имоти. Нашето задълбочено знание за сектора и факторите за растеж на търговията на дребно са базата за предоставянето на безупречни услуги. Даваме на клиентите си пълната картина на пазара, която включва не само информация за наличните недвижими имоти, но и също за развитието на икономиката и сектора на търговията на дребно. Мултидисциплинарните ни познания са ключът към постигането на растеж за бизнеса на нашите клиенти.

Опит и ресурси

Като част от Cushman & Wakefield Alliance имаме достъп до международните търговски вериги в 253 пазара в световен мащаб. Нашите консултанти по търговски площи са работили по някои от най-забележителните проекти на национално ниво и с всички големи международни брандове, присъстващи в България. Освен това като част от AG Capital Фортън е в състояние да подкрепи стратегията за недвижимите имоти и операциите във всеки подсектор от търговията на дребно, при извършване на дейността в наети или собствени имоти и на всеки пазар в Югоизточна Европа: от идентифицирането на сделката през разработване и изпълнение на проекти до поддръжка на сгради и съоръжения.