Forton

Услуги за наемателя

Фортън предлага пълна гама от услуги по представителство на наематели на търговски площи. Ние сме активни на целия български пазар: от главни улици до търговските центрове, самостоятелни обекти на големите вериги и търговски паркове. Това ни позволява да предложим решения, съобразени с изискванията на търговци в голям и малък формат, за всички пазари, локации и типове имоти.

Как можем да помогнем

Анализ на локацията
Ние разбираме значението на локацията за търговията, затова подпомагаме наемателите с анализ на трафика, потока от посетители, потреблението и конкуренцията. За намирането на перфектното помещение отдел „Търговски площи“ на Фортън ще направи задълбочено проучване на потенциалните локации, за да определи най-подходящия за нуждите на съответния бизнес модел имот. След оглед и сравнителен анализ на ценовите предложения можем да осигурим брокерски услуги – преговори по цените и договорните условия и консултиране по споразумението за наем.
Представителство на наемател
Отдел „Търговски площи“ на Фортън съветва и представя в преговорите наематели на търговски площи при търсенето на локация и сключването на договор. За наемателите ние се стремим да постигнем възможно на най-конкурентни търговски условия, както и да подсигурим запазването на техните дългосрочни интереси на съответната локация. Можем да помогнем със структурата на договора за наем и препоръки за ценовите условия. Подкрепяме процеса на преговори със специфични познания за пазара и конкретния имот, за да осигурим съответствие между разходите и потенциала на локацията и справедливото разпределяне на рисковете между наемодателя и наемателя.
Предоговаряне
Нашата услуга за предоговаряне може да помогне на наемателите да минимизират разходите по стари договори за наем или да подсигури запазването на стратегически позиции. Фортън е в състояние да предостави услугата както за индивидуални имоти, така и за търговски мрежи, при които имаме доказан опит в постигането на съществени икономии от наеми. Ние ще доставим проучване на пазара, за да подкрепим позицията на нашите клиенти и да ги подпомогнем в процеса на преговори. В случай че е трудно да се достигне до съгласие, нашите експерти ще идентифицират конкурентни алтернативни местоположения.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Нашите постижения се основават на познания и години опит в сферата на търговските недвижими имоти. Това позволява на клиентите ни да вземат решения на базата на точна и навременна информация за пазара. Ние участваме в сектора на бизнес имотите в много направления, така че ще сме в състояние да намерим възможности, които остават скрити за конкурентни търговски вериги. Предлагаме повече от посреднически услуги и също така помагаме на клиентите си в търговията на дребно да запазят преднина пред конкуренцията и да си проправят път към нови пазари.

Опит и ресурси

Фортън разполага с опитни професионалисти в сферата на търговските недвижими имоти, които са участвали в някои от най-успешните проекти и имат установени взаимоотношения с наемодатели и корпоративни наематели в сектора. Имаме специални екипи за търговски центрове, главни улици, и хипермаркети. Не на последно място, имаме подкрепата на световни и национални компании в бизнес недвижимите имоти, а именно Cushman & Wakefield и AG Capital. Това също така ни осигурява физическо присъствие в 253 пазара в световен мащаб, както и във всеки значителен местен пазар.