Forton

Услуги за наемодателя

За търговски центрове, ритейл паркове, самостоятелни магазини и имоти на основни търговски улици Фортън предоставя услуги по отдаване под наем и консултации. Те са предназначени да доведат до дългосрочно създаване на стойност чрез подобрения на разпределенията на магазините и отдаването на площите под наем и намирането на най-подходящия наемател за всяко отделно помещение. При комплексни проекти консултациите за концепцията и микса от наематели ще имат съществено влияние върху крайните финансови резултати.

Как можем да помогнем

Архитектурни консултации
Екипът на Фортън има доказано ноу-хау в работата по местни и международни архитектурни изисквания и стандарти за търговски площи и познава най-добрите практики в организацията на пространството. Нашите консултантски услуги са базирани на международните стандарти и иновации в сектора на търговските центрове. Те подобряват разпределенията на площите и повишават ефективността им, като осигуряват съответствие между предложените проекти и очакванията на търговските вериги и потребителите в съответния пазар. Нашият преглед на етажните планове ще идентифицира слабите места в проектните разработки и ще покаже възможностите за увеличаване на използваемостта на площите, на потока и на циркулацията на посетителите.
Консултиране на концепция и микс от наематели
С практическия си опит Фортън може да подпомогне разработването на успешни решения както за инвеститорите в нови проекти, така и за търговските вериги. Ние ще анализираме концепцията на търговския център и ще я приспособим, така че да отговори по най-добрия начин на предпочитания тип наематели и посетители. Фортън разполага до актуална база данни с брандове, желаещи да навлязат или да се разширят на пазара, и може лесно да подбере най-подходящите за изграждането на успешен и устойчив и устойчив търговски микс.
Посреднически услуги за наемодатели
Нашите посреднически услуги за наемодатели са фокусирани върху реализирането на пълния потенциал на активите им. Ние предлагаме консултации за  оптималната употреба на всяко отделно помещение. Освен това отделът ни „Търговски площи“ ще изготви таблица за оценка на приходите от наеми, която е основа за ценообразуването при отдаването на площите и подкрепя финансовото моделиране и прогнозиране. Фортън ще изведе проекта на пазара по професионален и последователен начин и ще открива най-подходящите наематели. Услугите ни включват индивидуален подход към всеки наемател и преговори по условията за отдаване или продажба.
Отдаване под наем на търговски цетрове 
Във Фортън разбираме, че за да бъде успешен един проект за инвеститора, той трябва да отвори врати с възможно най-високата заетост. Ние предоставяме консултации и прегледи на търговските условия, както и постоянни услуги по отдаване на площи. Нашето ноу-хау ще улесни и ускори процеса на договаряне от стратегията за отдаване, през съдействие при подготовката на документацията, до маркетинга на проекта и комуникацията с клиенти. Нашият отдел „Търговски площи“ също така осигурява управление на взаимоотношенията с бъдещите наематели и има капацитета да посрещне, обработва и координира голям брой заявки от клиенти едновременно.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Ние съчетаваме консултантски и посреднически услуги, за да помогнем на собствениците на недвижими имоти в намаляването на рисковете в ранните етапи от развитието на проекти и инвестициите. Като работим директно с наематели, ние изграждаме и поддържаме правилното и професионално представяне на имота на пазара. Нашият подход се основава на знания и практически умения. По този начин сме в състояние да изградим дълготрайни и ползотворни взаимоотношения с наемодателите на основата на взаимна изгода.

Опит и ресурси

Фортън стъпва на години опит с главни улици и търговски центрове. Компанията е работила във всички основни пазари в България с международни инвеститори и търговци на дребно. Имаме достъп до актуална база данни с търговски марки и професионални контакти в сектора. Като стратегически партньор на Cushman & Wakefield Alliance осигуряваме достъп до световните пазари на търговията на дребно. И като част от групата на AG Capital сме в състояние да предложим подкрепа за наемодатели през целия жизнен цикъл на имотите им.