Forton

Услуги за наемателя

И при придобиване, и при наемане на офис имот, Фортън ще ви напътства на пазара и ще ви преведе през процеса на сделката. Нашето задълбочено познаване на условията в сектора на недвижимите имоти и местното законодателство са въведени в действие, за да гарантират, че изискванията на клиентите ни са покрити и техните дългосрочни интереси са добре защитени. Подкрепяме вземането на решения на корпоративно ниво с точна информация за пазара и практични съвети.

Как можем да помогнем

Покупка или наем?
Нашите експерти ще предприемат задълбочен финансов анализ, който да помогне за оценката на въздействието на различните сценарии върху паричните потоци и баланса на дадената компания. Не само ще сравним резултатите, но ние ще ги оценим срещу действителното търсене и предлагане на пазара, за да проверим приложимостта на всяка от двете опции.
Настояща срещу нова локация?
Познаваме проектите и играчите на пазара в детайли. Това ни дава възможност да предоставяме консултации за нововъзникващите пазари, местоположения, сгради, до нивото на конкретен етаж или помещение. Фортън може да  събере и да обобщи цялата информация, необходима, за да се реши дали дадена нова локация е с по-висока стойност от съществуващата предвид не само количествени фактори като общи разходи и наемни нива, но и качествени - като корпоративен имидж и удовлетвореност на служителите.
Трансгранична експанзия 
Приемаме недвижимите имоти като част от многоаспектно предложение за международните компании. Можем да предоставим необходимата информация, за да им помогнем да разберат местната бизнес среда, оперативната структура на разходите, инвестиционните стимули. Накрая ще разработим решение на недвижимите имоти, което ще намери пресечната точка между всички финансови и нефинансови съображения.
Представителство на наемател или купувач
Чрез нашата услуга за представителство на наемател/купувач можете да се възползвате познанията ни за пазара, за да постигнете възможно най-добрия резултат от вашето преместване или проект за разширяване. Ще предоставим реалистична картина на пазара, която позволява на компаниите да се съсредоточат върху бизнес целите си, като ограничават рисковете от загуба на време и усилия в критичния процес на навлизане в нова страна или град или проектиране и предоставяне на нови услуги. Ние помагаме на нашите клиенти в процеса на преговори за постигане на най-добрите пазарни условия според техните специфични изисквания. Опитът ни е научил, че наличието на мотивиран партньор в сделката води до повишаване на прозрачността, по-добра координацията и намаляване на риска от провал.
Предоговаряне
Прилагаме познанията си за пазара, за да преговаряме с наемодателите за промени в исторически договорни структури и наеми, така че да осигурим съответствието им с текущите търговски условия. Подкрепяме позициите на нашите клиенти с цялостно проучване на пазара и, когато е приложимо, анализ на конкурентни предложения. Ние сме в състояние да подпомогнем комплексни транзакции, при които е необходимо да се осигурят заместващи наематели, така че да се ограничат разходите от преждевременно прекратяване на договорите. Резултатите, които преследваме, може да се различават в зависимост от дългосрочните интереси на наемателя - от подсигуряване на настоящето местоположение на конкурентни цени до оптимизиране на разходите. Освен това за наематели на няколко различни локации можем да предложим услуга за предоговаряне на ниво мрежа от офиси, пазари и видове недвижими имоти, допълнително повишавайки оперативната ефективност на организациите.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Съчетанието от знания за пазара, разбиране за корпоративните цели и структури и десетилетия професионален опит означава, че изискванията на нашите клиенти се адресират в цялост. Като консултант, предоставящ пълен набор от услуги за бизнес недвижими имоти, Фортън разполага с гъвкави екипи за справяне с различни предизвикателства в процеса на закупуване или наемане на офис площи. Това ни позволява да идентифицираме нестандартни решения. Като част от най-големият холдинг за недвижими имоти в България Фортън е в състояние да осигури многостранни решения, които да отговарят на нуждите на всяка компания, която работи на всяка една локация в България.

Опит и ресурси

Фортън е българска компания, която работи на национално, регионално и глобално ниво чрез стратегически отношения и партньорства с лидери на пазара. Като част от Cushman & Wakefield Alliance за България и Македония имаме достъп до най-добрите практики в 253 пазара в световен мащаб и почти един век на професионален опит в световен мащаб. Като член на групата компании AG Capital можем да намерим решение за недвижими имоти от начало до край за всеки бизнес казус: от планирането до строителство, отдаване, управление на сгради и съоръжения или продажба.