Forton

Услуги за наемодателя

Фортън подпомага собствениците на офиси и строителните предприемачи в откриването и подбора на нови и задържане на съществуващи клиенти. Ние постоянно преглеждаме пазара и събираме информация, за да помогнем на строителните предприемачи да позиционират своите проекти или да направят промени в техните характеристики, така че да отговорят на активното и на още нереализираното търсене. Използваме нашите задълбочени знания за бизнеса с недвижими имоти са, за да разграничим предлагания продукт и да го представим по начин, който би му осигурил оптимална заетост и наемни нива.

Как можем да помогнем

Планиране, разработка и оценка
Годините опит и мрежата от стратегически партньорства позволяват на Фортън да предостави експертиза си на високо ниво в услуга на строителни предприемачи и инвеститори в офис площи Въз основа на исторически данни и тенденции на пазара ние консултираме нашите клиенти относно годността на локацията спрямо целите им и задължителните изисквания към проектите, за да се конкурират успешно в настоящия и в бъдещия пазар. Ние можем да подпомогнем съществуващите сгради с навременна информация за техните конкурентни предимства, съществуващия и утрешния баланс на търсенето и предлагането. Накрая ще предложим структури на договорите за наем и ценообразуване, които да оптимизират възвръщаемостта на инвестициите.
Представителство на наемодатели 
Предлагаме ексклузивна и неексклузивно представителство на наемодатели. Нашите услуги ще им позволят да получат максимално, навременно и ефективно присъствие на пазара. Ние помагаме на техните проекти се откроят и да спечелят вниманието на наемателите дори в силно конкурентна среда. Можем да подкрепим техните ценови или наемни условия с пазарна информация или да предложим корекции в полза на проекта.
Търсене на клиенти
Фортън се позиционира на пазара по начин, който ни позволява да уловим настоящето и бъдещото търсене на офис площи. Поради това ние можем да помогнем на собствениците и инвеститорите в офиси в намирането и подбора на клиенти. Нашият опит и клиентска база ни предоставят уникален поглед към нови и възникващи индустрии в съчетание със съществуващи и нови професионални контакти.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Постоянно следим и анализираме нашите пазари, за да се уверим, че клиентите ни ще изпреварят тенденциите. Като консултант с пълен набор от услуги в сферата на бизнес недвижимите имоти и стратегически партньор на Cushman & Wakefield Фортън може да предложи своите услуги в различни юрисдикции и местоположения, като работи пряко с корпоративния мениджмънт на най-високо ниво, както и като въвежда и прилага нови и алтернативни концепции на пазара.

Опит и ресурси

Фортън разполага с екип, предлагащ пълен набор от услуги за офис площи, с опит с голяма част от най-значимите проекти през последните няколко години. Доказали сме своите способности, като сме довели до успешен край редица сделки за отдаване на офиси, както за големи, така и за малки клиенти. Като дъщерно дружество на AG Capital, водещата българска компания за услуги, свързани с недвижими имоти, ние сме в състояние да помогнем на строителните предприемачи не само в създаването на концепция и отдаването под наем на проектите им, но също така и в ежедневната поддръжка и управление, както в реализирането комплексни активи, които имат повече от едно предназначения.