Forton

Парцели

Нашите възможности да подпомагаме сделки със земя са от полза на строителни предприемачи и корпоративни собственици в процеса по избор на местоположение, преговори и финализиране на транзакции. Напълно разбираме значението на разходите за земя за един проект, както и правните, регулаторните и финансовите рискове, свързани с придобиването на имоти. Това ни прави способни да подпомагаме както пазарно ориентирани проекти, така и строителство за собствено ползване с компетентни пазарни проучвания и консултации в етапа на предварителна разработка.

Как можем да помогнем

Представителство на купувач
При представителство на купувач Фортън ще подпомогне процеса на подбор, ще прегледа и предостави становище по местоположението, като вземе предвид съществуващото градоустройство и инфраструктура. Подкрепяме процеса със задълбочени знания и точна информация за пазара, които прилагаме в етапите на оценка и преговори при покупката. Добавяме опита си при управлението на проекти, за да помогнем на купувачите да оценят всички аспекти на сделката.
Градоустройство
Нашите експерти могат да подпомогнат процедурите по регулация и промени в съществуващата регулация на имоти. Фортън може да предложи управление на документация, съгласуване и координация. Ще се допитаме до специалисти по градоустройство, архитекти или консултанти по управление на проекти, когато това е необходимо, за да сме сигурни, че сме се погрижили за всички регулаторни рискове.
Проекти за окрупняване
На предприемачите и големите корпоративни ползватели предлагаме окрупняване и консултации при процедура за промяна на предназначението като начин за разширяване на съществуващи проекти, преодоляване на разпокъсаната собственост или подобряване на градоустройството и постигане на ефективно разпределение на площите. Разбираме изискванията за мащабни проекти и можем да работим конфиденциално от името на клиента. Можем да преговаряме с множество собственици и да структурираме сделките по начин, който ще запази общите разходи и рисковете ниски.
Представителство на продавач
Съветваме продавачи, които желаят да се освободят от излишни имоти или да осребрят своите инвестиции в земя. Помагаме с препоръки за цените и предназначението,  като вземаме предвид съществуващото градоустройство, бъдещото развитие на района и конкуренцията. След това опитните ни специалисти използват мрежата си от професионални контакти сред предприемачи, наематели и инвеститори, за да насърчат конкуренцията и да максимизират резултатите на нашите клиенти.
Управление на проекти    
Отношенията ни с AG Capital ни разширяват компетентността ни по управление на проекти. В нейния обхват влизат закупуването на земя, промяна на предназначението, тръжни процедури и строителство. Развитието на проекти за сметка на клиента, мониторингът на строителството и консултирането по управлението на проекти допълват нашата практика при сделки със земи.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Нашето участие във всички сектори на бизнес имотите е значително предимство при вземането на решение за оптималната употреба на земя. Това също така ни позволява да постигнем максимално пазарно присъствие при реализирането на мандати за покупка или продажба с различни индустрии, типове купувачи или корпоративни инвеститори. В състояние сме да изпълним сложни сделки, като намерим съответствие между интересите на инвеститорите, собствениците на земя и крайните ползватели, включително чрез строителство по задание (build-to-suit) или продажба с обратно наемане.

Опит и ресурси

Нашите специалисти имат опит в покупко-продажбите на земя и и се осланят на специализирани знания за развитието на проекти и инвестициите в недвижими имоти. Чрез AG Capital имаме достъп до широка, национална мрежа от опитни професионалисти и присъствие на пазарите на бизнес, жилищни и туристически имоти. Като партньор на Cushman & Wakefield Alliance също така се придържаме към най-високите международни стандарти на работа.