Forton

Парцели

Нашите възможности да подпомагаме сделки със земя са от полза на строителни предприемачи и инвеститори в процеса по избор на местоположение, преговори и финализиране на транзакции. Напълно разбираме значението на разходите за земя и инфраструктура за един проект, както и правните, регулаторните и финансовите рискове, свързани с придобиването на имоти. Това ни прави способни да подпомагаме както проекти за отдаване под наем, така и строителство за собствено ползване с компетентни пазарни проучвания и консултации в етапа на предварителна разработка.

Как можем да помогнем

Представителство на купувач
При представителство на купувач Фортън ще подпомогне процеса на подбор, ще прегледа и предложи препоръка за местоположението, като вземе предвид съществуващото градоустройство и инфраструктура. Подкрепяме процеса със задълбочени знания и информация за пазара, които прилагаме в етапите на преценка и преговори при покупката. Добавяме опита си при управлението на проекти, за да помогнем на купувачите да оценят всички аспекти на сделката.
Градоустройство
Нашите експерти могат да подпомогнат процедурите по регулация и промяна на предназначение на имоти. Фортън може да предложи управление на документация, съгласуване и координация. Ще координираме и контролираме специалисти по градоустройство, архитекти или консултанти по управление на проекти и подизпълнители, когато това е необходимо, за да сме сигурни, че сме се погрижили за всички регулаторни рискове.
Проекти за окрупняване
На предприемачите и големите корпоративни ползватели предлагаме окрупняване и консултации при процедура за промяна на предназначението като начин за разширяване на съществуващи проекти, преодоляване на разпокъсаната собственост или подобряване на градоустройството и постигане на ефективно разпределение на площите. Разбираме изискванията за мащабни и многослойни проекти и можем да работим конфиденциално от името на клиента. Можем да преговаряме с множество собственици и да структурираме сделките по начин, който ще запази общите разходи и рисковете ниски.
Представителство на продавач
Съветваме продавачи, които желаят да се освободят от излишни имоти или да осребрят своите инвестиции в земя. Помагаме с препоръки за цените и предназначението,  като вземаме предвид съществуващото градоустройство, бъдещото развитие на района и конкуренцията. След това опитните ни специалисти използват мрежата си от професионални контакти сред предприемачи, наематели и инвеститори, за да насърчат конкуренцията и да максимизират резултатите на нашите клиенти.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Нашето участие във всички сектори на бизнес имотите е значително предимство при вземането на решение за оптималната употреба на земя. Това също така ни позволява да постигнем максимално пазарно присъствие при реализирането на мандати за покупка или продажба с различни индустрии, типове купувачи или корпоративни инвеститори. В състояние сме да изпълним сложни сделки, като намерим съответствие между интересите на инвеститорите, собствениците на земя и крайните ползватели, включително чрез строителство по задание (build-to-suit) или продажба с обратно наемане.

Опит и ресурси

Нашите специалисти имат опит в покупко-продажбите на земя и се осланят на специализирани знания за развитието на проекти и инвестициите в недвижими имоти. Чрез AG Capital имаме достъп до широка, национална мрежа от опитни професионалисти и присъствие на пазарите на бизнес, жилищни и туристически имоти. Като партньор на Cushman & Wakefield Alliance също така се придържаме към най-високите международни стандарти на работа.
Нашето портфолио включва повече от общо 1 000 000 кв. м. сделки за прехвърляне на земя за развитие на проекти и 110 000 кв. м. продадени и отдадени под наем промишлени и логистични сгради. Имаме професионален опит в областта на бизнес недвижими имоти с акцент върху индустриални, логистични площи и услуги за развитие на парцели. Ние подкрепяме клиентите при структуриране на сделки за лизинг, наем и отдаване под наем, продажба и придобиване, подкрепяме и консултираме на преговорите, осъществяваме проектен мениджмънт при регулиране на земята, промяна на предназначение, довършителни работи, също така предлагаме услуги за управление на проекти, управление на сгради, координация и управление на проекти по задание.