Forton

Услуги за наемателя

Ние разбираме сложността на индустриалните и логистичните компании, които сега повече от всякога се нуждаят от персонализиран и индивидуален подход. В трудни моменти и постоянно променящи се пазарни обстоятелства ние управляваме и изпълняваме проекти за подбор и използване на логистични компании (3PL), които намаляват оперативните разходи, увеличават ефекта на синергията и носят икономия от мащаба. С нашето цялостно ноу-хау и работа в мрежа ние засилваме процеса на предоговаряне на лизинг и подписване. В полза на нашите клиенти изпълняваме сложни и многофазни транзакции и схеми за продажба и обратно наемане. Ние координираме индустриални и логистични проекти за преместване, преотдаване и оптимизация на пространството.
Без значение дали стратегията Ви залага на собствени или наети имоти, дали разглеждате възможностите за строителство по задание (build-to-suit) или продажба с обратно наемане, Фортън ще подкрепи бизнес експанзията или процеса по оптимизация с препоръки, напътствия при подбора на недвижими имоти и оценка на различните варианти. Съчетаваме разбирането си за логистичните и индустриални дейности, пазарни познания, ангажираност и прозрачен си подход, за да помогнем на компаниите с професионални съвети според потребностите им от недвижима собственост. Услугите ни подпомагат вземането на управленски решения, като предоставят на нашите клиенти възможност за растеж и оптимизация на бизнес процесите и управление на инвестиционните и текущите разходи и оперативните рискове.

 

Как можем да помогнем

Строителство по задание (built-to-suit)
Когато изискването на наемателя не може да бъде удовлетворено от текущото пазарно предлагане, Фортън ще предложи възможности с проекти по задание  . Ще предложим структура на сделка и конкурентна процедура по процес по подбор на локация  и проект с подходящ инвеститор като използваме на съществуващото ни ноу-хау и работа в мрежа. Ще предложим структура на сделката, която съответства на интересите на наемателите по отношение на разходите за гаранции, наемни вноски и срочност на договора. Ние разбираме нуждите и изискванията на недвижимите имоти в индустриалните и логистичните компании и предоставяме индивидуален подход, разработваме и изпълняваме проекти, които са по поръчка, които намаляват оперативните разходи, увеличават ефекта на синергията и икономиите от мащаба.
Трансгранична експанзия 
За ползватели на индустриални площи, които търсят възможности да разширят дейността си в нови пазари или да намерят нова производствена локация, можем да предложим устойчиви съвети и решение през граница и в нови региони. Резултатът от този подход е подобрена прозрачност и управление на проекта. Ще съчетаем и анализираме информацията за недвижимите имоти за да позволим на корпоративния мениджмънт да направи цялостна оценка на рисковете и ползите при всеки един сценарий.
Предоговаряне
Фортън разполага с всички пазарни познания и опитни търговски консултанти, които ще водят преговорите по нови или предоговорят стари договори. Напълно сме наясно с алтернативите за ползвателите и поради това ще предоставим надежден съвет при разглеждането на възможности за преместване, предоговаряне и подновяване на споразумение за наем. Можем да предложим преразглеждане на договори и препоръки за действия, които в зависимост от бизнес целите на клиента ще преследват постигането на икономии или подсигуряването на стратегическа локация.
Представителство на наемател или купувач
Ние консултираме първоначалния подбор и оценка, изготвянето на лист от опции, преговорите на търговските условия и сключването на сделката. Експертите ни ще вземат предвид всички съществени изисквания и ще прегледат всички възможности в проекти или съществуващи сгради, строителство по предварително определени параметри (built-to-suit) или преотдаване на площи. След това ще покажат селекция от най-приложимите варианти, които отговарят на изискванията на клиента. Ние избираме, анализираме и сравняваме възможните варианти за по изискванията на клиентите. Фортън ще подпомага преговорите, така че да защити интересите на клиента и да постигне разумни пазарни условия.
Покупка или наем?
Напълно разбираме предимствата и недостатъците от наемането или притежаването на недвижим имот. Ние отчитаме бизнес стратегията, плановете и двигателите на растежа, за да предложим решение въз основа както на оперативните, така и на финансовите фактори. Освен това нашият екип ще тества приложимостта на двете алтернативи спрямо баланса на търсенето и предлагането на пазара.
Бизнес условия
Фортън е в състояние да извърши задълбочена преценка на обсъжданите решения за недвижими имоти, като ги разгледа от всички страни и включи макро и микро-разположение, околности, икономически и демографски условия, пазар на труда, данъчно облагане, инфраструктура обезпеченост и налични доставчици. Нашият анализ ще изгради цялостна картина на съответния казус, свързан с недвижим имот, и ще оцени всички въздействия върху настоящето и бъдещето на бизнеса. Не само имаме опит в работата с частни строителни предприемачи и собственици на недвижими имоти, но поддържаме и добри взаимоотношения с институции като правителствени агенции, общини и браншови организации. Това ни позволява да свържем услугите за недвижими имоти с конкретни стимули за инвеститорите в съответната област, да адресираме потенциални недостатъци в градоустройственото планиране, регулацията и инфраструктурата и накрая да предоставим цялостно бизнес решение на нашите клиенти.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Моделът, по който предоставяме услуги, осигурява съответствие на нашите бизнес цели с тези на клиентите ни и водят до значителни икономии в разходите за недвижими имоти. В допълнение комбинираме знанията си за недвижимите имоти с опит в реалния сектор и индустрията, за да произведем ефекти, които надхвърлят преките ползи от мястото, сградата или допълнителните финансови стимули. Нашето цялостно предложение за услуги допълва и ускорява растежа на бизнеса.

Опит и ресурси

Разполагаме със самостоятелен отдел, посветен на сектора на индустриалните и логистични площи, със значителни постижения. Обслужваме мултинационални и местни клиенти в цяла Югоизточна Европа. Имаме стратегически отношения с Cushman & Wakefield, които ни дават достъп до най-добрите пазарни практики и налагат международните стандарти в нашите собствени пазари. Като част от AG Capital, най-голямата група за услуги, свързани с имоти в България, ние сме в състояние да представим решения за недвижима собственост от начало до край - от разработване на проекти, финансиране и инвестиции до управление и текуща поддръжка на сгради и съоръжения. Нашето портфолио включва повече от общо 1 000 000 кв. м. сделки за прехвърляне на земя за развитие на проекти и 110 000 кв. м. продадени и отдадени под наем промишлени и логистични сгради. Имаме професионален опит в областта на бизнес недвижими имоти с акцент върху индустриални, логистични площи и услуги за развитие на парцели. Ние подкрепяме клиентите при структуриране на сделки за лизинг, наем и отдаване под наем, продажба и придобиване, подкрепяме и консултираме на преговорите, осъществяваме проектен мениджмънт при регулиране на земята, промяна на предназначение, довършителни работи, също така предлагаме услуги за управление на проекти, управление на сгради, координация и управление на проекти по задание.