Forton

Услуги за наемодателя

Фортън подпомага действащи и нови индустриални и логистични проекти от началната фаза до реализирането им. Прилагаме обширно си познание на пазара и дълбокото си разбиране за нуждите от индустриални и логистични имоти, за да улесним планирането и строителството на сгради, които отговарят на всички съвременни изисквания. Използваме достъпа си до най-големите играчи на пазара и широк кръг услуги с добавена стойност, за да помогнем на предприемачите да извлекат пълния потенциал от своите инвестиции.

Как можем да помогнем

Планиране, развитие и оценка
Предоставяме консултации и ноу-хау през целия процес на развитие на проекта. Експертите ни ще проверят годността на предложените локации и въз основа на реален опит в индустриалния сектор ще консултират инвеститорите по отношение на технически параметри, спецификация, разпределения, задължителни съоръжения и услуги. Те ще оценят вероятността за пазарен успех на проекта и при необходимост допълнително ще приспособят концепцията, така че напълно да отчете съществуващото и бъдещото търсене. И накрая ще предложат оптимална структура на договорите за наем и ценообразуването в подкрепа на продажбите или отдаването на проекта.
Представителство на наемодател
Предлагаме представителство на наемодател на ексклузивна и неексклузивна база. И в двата случая наемодателите се получават по-силно присъствие на пазара. Фортън ще представи имотите директно на наемателите по подходящ и професионален начин. След това ще подкрепим преговорите с потенциални наематели и ще координираме последователността на действията от проявяването на първоначален интерес през предварителния подбор, създаването на конкуренция, подписването на писма за намерения и финализирането на договорите.
Подбор
Нашият опит в сектора и база данни с нови и съществуващите клиенти ни позволяват да тестваме концепции за проекти в ранните етапи на развитие или да ускорим отдаването под наем чрез целенасоченото им предлагане на потенциално заинтересованите страни. Усилията ни водят до ефективно скъсяване на дистанцията между продукта и крайния клиент, генерирането на интерес и по този начин до изграждането на идеалните условия за своевременното и професионално финализиране на сделките. Постоянно сканираме пазара за нововъзникващи индустрии и разрастващи се компании, за да подсигурим успеха на нашите клиенти дори и във време на икономически спад.
Стартиране на бизнес и структуриране на сделки
Разбираме потенциалните усложнения, свързани с индустриалните и логистичните недвижими имоти, които често изискват индивидуален подход или строителство по предварително определени параметри (built-to-suit). Можем да помогнем на наемодателите в разработването и изпълнението на гъвкави стратегии, които да намалят пазарния риск и да максимизират положителните резултати от проектите им. Нашите експерти ще оценят всеки отделен имот, ще отчетат неговите особености и след това ще предложат специфично решение, което да отговори на нуждите на конкретен индустриален ползвател, без да прави компромис с бизнес целите на спонсора на проекта.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Прилагаме реален опит в индустрията и стъпваме на доказан успех в работата с индустриални и логистични имоти. Имаме цялостно предложение за недвижимите имоти, което ни позволява да отговорим на потребностите на наемодатели и наемателите от всички аспекти на упражняването на правата на собственост, инвестициите и отдаването под наем. Предлагаме експертиза във всички видове недвижими имоти и индустрии, което ни позволява да видим скритите отношения в сложни бизнес казуси и да намерим синергични ефекти в полза на нашите клиенти. 

Опит и ресурси

Като част от водеща национална група компании с пълен набор от услуги за недвижими имоти и член на Cushman & Wakefield Alliance имаме несравним достъп до местния и световния пазар. Фортън поддържа специален отдел за индустриални и логистични имоти, с който дава сигурност на всички свои клиенти в сектора, че получават услуги с еднакво висок стандарт. Имаме безспорен опит като посредник при най-значимите индустриални сделки през последните години, както и по отдаването на първия съвременен логистичен парк в България.