Forton

Услуги за наемодателя

Фортън подпомага действащи и нови индустриални и логистични проекти от началната фаза до реализирането им. Прилагаме обширно си познание на пазара и дълбокото си разбиране за нуждите от индустриални и логистични имоти, за да улесним планирането и строителството на сгради, които отговарят на всички съвременни изисквания. Използваме достъпа си до основните играчи на пазара и предлагаме широк кръг услуги с добавена стойност, за да съдействаме на предприемачите да извлекат пълния потенциал от своите инвестиции. 

Как можем да помогнем

Планиране, развитие и оценка
Предоставяме консултации и ноу-хау през целия процес на развитие на проекта. Експертите ни ще проверят приложността на локациите, ще оценят всяка част на недвижимия имот, ще вземат предвид спецификациите и изисквания на потенциалните клиенти без да се правят компромиси при реализацията на проекта. Те ще увеличат вероятността за пазарен успех на проекта и при необходимост допълнително ще приспособят концепцията, така че напълно проекта да отговаря на съществуващото и бъдещото търсене. Въз основа на нашия опит, ние се консултираме с инвеститорите по отношение на техническите параметри, спецификациите на сградата и услугите за наематели. Накрая ще предложат оптимална структура на договорите за наем и ценообразуването в подкрепа на продажбите или отдаването на проекта.
Представителство на наемодател
Предлагаме представителство на наемодател на ексклузивна и не ексклузивна база. И в двата случая наемодателите се получават по-силно присъствие на пазара. Фортън ще представи имотите директно на наемателите по подходящ и професионален начин. След това ще консултираме преговорите с потенциални наематели и ще координираме последователността на действията от проявяването на първоначален интерес през предварителния подбор, създаването на конкуренция, подписването на писма за намерения и финализирането на договорите.
Подбор
Нашият опит в сектора ноу-хау и контакти с нови и съществуващите клиенти ни позволяват да тестваме концепции за проекти в ранните етапи на развитие или да ускорим отдаването под наем чрез целенасоченото им предлагане на потенциално заинтересованите страни. Усилията ни водят до ефективно скъсяване на дистанцията между инвеститори и потенциални наематели, генерирането на интерес и по този начин до изграждането на идеалните условия за своевременното и професионално финализиране на сделките. Постоянно обследваме пазара за нововъзникващи индустрии и разрастващи се компании, за да подсигурим успеха на нашите клиенти дори и във време на икономически спад.
Стартиране на бизнес и структуриране на сделки
Разбираме спецификите на индустриалните и логистичните недвижими имоти, които често изискват индивидуален подход и строителство по задание (built-to-suit). Можем да помогнем на наемодателите в разработването и изпълнението на проекти по задание и проекти до „ключ“, които да оптимизират пазарния риск и да допринесат за постигане на положителните резултати от проектите им. 

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Прилагаме реален опит в индустрията и стъпваме на доказан успех в работата с индустриални и логистични имоти. Имаме цялостен подход и съвкупност от услуги за недвижими имоти, които ни позволяват да консултираме нашите клиенти във всички аспекти на разработване на проекти, инвестиции, управление, продажби или отдаване под наем. Предлагаме експертиза във всички видове недвижими имоти и видове сделки, което ни позволява да свързваме точките в сложни бизнес процеси и да идентифицираме синергии в полза на нашите клиенти.

Опит и ресурси

Като част от водеща национална група компании с пълен набор от услуги за недвижими имоти и член на Cushman & Wakefield Alliance за България имаме несравним достъп до местния и световния пазар. Фортън поддържа специален отдел за индустриални и логистични имоти, с който дава сигурност на всички свои клиенти в сектора, че получават услуги с еднакво висок стандарт. Имаме безспорен опит като посредник при най-значимите индустриални сделки през последните години, както и по отдаването на първия съвременен логистичен парк в България. Нашето портфолио включва повече от общо 1 000 000 кв. м. сделки за прехвърляне на земя за развитие на проекти и 110 000 кв. м. продадени и отдадени под наем промишлени и логистични сгради. Имаме професионален опит в областта на бизнес недвижими имоти с акцент върху индустриални, логистични площи и услуги за развитие на парцели. Ние подкрепяме клиентите при структуриране на сделки за лизинг, наем и отдаване под наем, продажба и придобиване, подкрепяме и консултираме на преговорите, осъществяваме проектен мениджмънт при регулиране на земята, промяна на предназначение, довършителни работи, също така предлагаме услуги за управление на проекти, управление на сгради, координация и управление на проекти по задание.