СИЛЕН РАСТЕЖ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

СИЛЕН РАСТЕЖ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

29.09.2014

Броят на продажбите се удвоява

Обемът на пазара се увеличава с 60% до близо 100 млн. евро

Обемът на инвестициите в бизнес имоти в България от началото на годината до края на септември възлиза на почти 100 милиона евро, отчете консултантската компания Forton, стратегически партньор в София и Скопие на глобалната фирма за имоти Cushman & Wakefield. Парцелите и офис площите са едни от динамичните сегменти, но се запазва и силният инвеститорски интерес към търговски площи и хотели.

 

„Инвестиционният пазар се възстановява с ускорени темпове“, коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. „Притокът на капитал се засилва и можем да се надяваме в следващите месеци да видим сделки с големи активи.“

 

Отчетени са сделки на стойност 98,7 млн. евро, с 60% повече от същия период на 2013 г. (61,9 млн. евро). „Регистрирали сме над два пъти по-голям брой сделки до момента, коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. Има шанс да надхвърлим прогнозираните от нас 130 млн. евро в края на годината.“

 

Търсенето на офис сгради се засилва

Третото тримесечие донесе нови доказателства за търсенето на качествени офиси„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ придоби втори имот в района на „Бизнес парк София“, а на пазара има още няколко добри сгради, които са цел за потенциалните купувачи“, каза Явор Костов, мениджър „Инвестиционни продажби“ във Forton.

 

Очакванията на инвеститорите за доходността от офиси намаляват от 9,25% на 9,00% в третото тримесечие вследствие на по-убедителното възстановяване на наемния пазар и наличието на топ сгради с пълна заетост. „Намаляването на доходността е следствие на намалялото усещане за риска, каза Костов. При ценообразуването купувачите стъпват на високата заетост на най-добрите имоти и на потенциала за увеличаване на приходите при замяна на наематели. Смятам, че в първите сделки с големи качествени офис сгради доходността би могла да падне и под 9%.

 

Активизация на пазара на парцели                                                  

Forton отчита ръст при сделките с всички видове имоти, но активизацията е най-забележима на пазара на големи строителни парцели – общо 13 транзакции на стойност 29.1 млн. евро или 30% от общия отчетен обем. Най-голямата беше продажбата на имота за нереализирания мол „Форум София“ за 12.6 млн. евро на околовръстния път на София. Освен нея са отчетени и няколко по-малки продажби в престижни столични квартали като „Иван Вазов“, „Изток“ и „Лозенец“.

 

„Строителните предприемачи се върнаха на пазара от началото на годината“, коментира Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални и логистични площи и парцели“ във Forton. “Това е съществената разлика от 2013 г. Но освен тях корпоративният сегмент също остава активен – преди всичко търговски вериги и логистични оператори, които търсят земя за собствени магазини и складове.“

За повече информация моля обърнете се към:

Пепи Димитрова

M +359 88 800 93 33

dimitrova@pr2.bg

 

В България и Македония Forton е лидер в предоставянето на услуги за бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и банки. Forton е стратегически партньор на глобалната консултантска компания Cushman & Wakefield в двете страни и част от AG Capital, най-голямата българска група от компании за услуги, свързани с недвижими имоти, в която влизат още „Адрес“, Facility Optimum, BLD, Unique EstatesForton предлага решения от начало до край за проекти за офис, търговски и логистични центрове, хотели, курорти, жилищни комплекси, специализирани имоти и проекти. Експертите й могат да помогнат с инвестиционно планиране и консултиране, отдаване под наем и наемане на офис, търговски или индустриални площи, продажби и придобивания, бизнес консултиране, оценки на имоти и управление на активи. Като регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors компания Forton работи по най-високите международни стандарти за услуги, свързани с недвижими имоти. Партньорството с Cushman & Wakefield позволява на компанията да служи като двупосочна връзка между българската и глобалната икономика.

 

Cushman & Wakefield е най-голямата в света неборсова компания за услуги, свързани с бизнес имоти. Тя консултира и представлява клиенти във всички аспекти на ползването и инвестициите в имоти и се е установила на ключови позиции в основните пазари по света, както показва и честото й участие в много от най-значителните договори за наем на имоти, продажби и мандати за управление. Създадена през 1917 г., тя има 253 офиса в 60 страни и повече от 14 хиляди служители. Предлага пълния спектър от услуги за всички видове имоти, включително отдаване и наемане, продажби и придобивания, дългово и структурирано финансиране, корпоративно финансиране и инвестиционно банкиране, корпоративни услуги, управление на имоти, управление и поддръжка на сгради и съоръжения, проект мениджмънт, консултиране и оценки. Фирмата управлява активи на стойност над $4 милиарда долара в цял свят. Разпознат лидер в национални и глобални проучвания, компанията публикува пазарната си информация и изследвания в интернет на адрес www.cushmanwakefield.com/knowledge.

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.