CUSHMAN & WAKEFIELD FORTON: ПРОДЪЛЖАВАЩА АКТИВНОСТ И ЛЕК РЪСТ НА НАЕМИТЕ НА ЛОГИСТИЧНИЯ ПАЗАР

CUSHMAN & WAKEFIELD FORTON: ПРОДЪЛЖАВАЩА АКТИВНОСТ И ЛЕК РЪСТ НА НАЕМИТЕ НА ЛОГИСТИЧНИЯ ПАЗАР

ОСЕЗАЕМ СПАД НА ОБЩИЯ ОБЕМ СВОБОДНИ ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ В СОФИЯ, ПОКАЗА ДОКЛАДЪТ НА КОМАПНИЯТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

 

Пазарът на логистични площи в София регистрира поредно тримесечие на висока активност заедно с лек ръст на наемните нива. Това се посочва в анализа на консултантската компания Cushman&Wakefield Forton за първото тримесечие на 2022 г. През периода в района на София са наети общо 34 204 кв. м, като основен двигател на пазара са разрастванията на търговците на дребно, логистичните и дистрибуторските компании.

 

Осезаемо понижение в дела на незаетите площи в индустриалния сегмент, отчитат още от компанията. При 4.1% към края на 2021 година, към началото на 2022 година този процент намалява двойно до 2%.

 

„През изминалата година пазарът на индустриални имоти получи силен тласък, отчасти заради засиленото търсене на площи за складиране покрай пандемията и ръста на онлайн търговията. Това стимулира много предприемачи да инвестират в строителството на логистични проекти под наем и доведе до временно увеличение на незаетите площи, докато новото предлагане бъде усвоено от пазара“, коментира Жоро Ангелов, мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели“ в Cushman&Wakefield Forton.

 

От компанията допълват, че през последното тримесечие е завършен само един обект – логистичен център на DHL в района на летището с площ от малко над 5 000 кв. м. Слабият ръст на предлагането в комбинация с устойчивото търсене от страна на наемателите доведоха до спад на свободните площи.

 

Повечето запитвания за наем са за средни по размер логистични площи в районите на Околовръстен път или в новоизграждащите се индустриални зони в Елин Пелин и Божурище. В рамките на града се търсят по-малки площи до 1000-2000 кв.м, за обслужване на вътрешно градска дистрибуция.

 

Към началото на годината общо 423 000 кв. м складови, производствени и логистични площи са в строеж в София и близките индустриални зони. Около 40% от тези имоти са спекулативни проекти, т.е. планирани за отдаване под наем. По-голямата част от изграждащите се площи са разширения на собствени производствени и складови бази.

 

Наемните нива в първокласни индустриални бази в София отбелязват лек ръст до 4.4 евро/кв. м за средно големи обекти при 4 евро/кв. м към края на 2021 г., отчитат още от Cushman&Wakefield Forton. Причината са нарастващите оперативни разходи и активното търсене на пазара. Модерните складови площи над 10 000 кв. м се отдават на цена от 4 евро/кв. м. Доходността при сделки в най-високия сегмент от пазара остана стабилна на нива от 7.5% с тенденция тази стойност да се запази през следващите тримесечия.

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.