BULGARIA Marketbeat Industrial – Q4 2021

БЪЛГАРИЯ Marketbeat Industrial – Q4 2021

Нарастващите цени на енергията и горивата в световен мащаб остават основният риск за растежа на БВП на България през 2022 г. Като малка и експортно ориентирана икономика, страната е силно изложена на външни смущения във веригата на доставки.

ВИЖТЕ ТОЗИ РИПОРТ

, BULGARIA Marketbeat Industrial – Q4 2021