ВИРИДИАН ОФИСИ

, ВИРИДИАН ОФИСИ

ВИРИДИАН ОФИСИ

ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА ПО-УСПЕШЕН БИЗНЕС
Офис сградата Виридиан (Viridian Offices) се отличава с интегрирането на функционалност, устойчивост и естетика в единен дизайн.
, ВИРИДИАН ОФИСИ

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

Офис сградата Виридиан (Viridian Offices) се отличава с интегрирането на функционалност, устойчивост и естетика в единен дизайн. С взискателно планиране и новаторски решения сградата осигурява гъвкави и високотехнологични площи, които са безопасни, здравословни и удобни за клиенти от всеки тип. Виридиан офиси е оценен като забележителен бизнес център, които придава привлекателен и динамичен професионален имидж и е еталон за всички вече съществуващи и бъдещи офис площи клас А.

Проектът беше завършен през 2012 г., но собственикът, неудовлетворен от цялостните резултати и поддръжката на сградата, изяви желание да намери по-добри решения в дългосрочен план. Структурата на управление се нуждаеше от промяна, а междувременно – пазарната позиция на имота от подобрение. За крайна цел бе определено постигането на по-висок нетен оперативен доход чрез повишаване на заетостта на площите и устойчива структура на оперативните разходи.

, ВИРИДИАН ОФИСИ
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Фортън пое управлението и отдаването под наем на площите на офис център Viridian през ноември 2013 г., с цел подобряване поддръжката и заетостта в сградата. За по-малко от шест месеца Фортон успя да разработи нова концепция за управление на проекта, както и да подобри комуникационните канали с настоящите наематели.

, ВИРИДИАН ОФИСИ

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Благодарение на успешната екипна работа с нашите клиенти Фортън успя да заздрави отношенията им с наемателите, да осигури своевременна отчетност и проактивен подход към техните потребности, да предостави по-голяма прозрачност на необходимите дейности по поддръжка, както и да оптимизира разходите и събирането на наеми и такси.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.