, Teva and Actavis
УСПЕШНО ОБЕДИНЕНИЕ НА

TEVA AND ACTAVIS

В края на юли 2016 Teva официално придоби Actavis Generics. И двете компании работеха в големи мащаби преди сделката и обединението им в една локация беше голямо предизвикателство.

, Teva and Actavis

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

В края на юли 2016 Teva официално придоби Actavis Generics. И двете компании работеха в големи мащаби преди сделката и обединението им в една локация беше голямо предизвикателство. Teva оперираше от своята централа, докато Actavis имаше офиси на две различни локации, една от които тяхна собствена.

 

Ролята на Forton беше да представлява Teva и да предостави широк спектър от услуги, сред които:

• Изготвяне на стратегия за наем
• Продажба на собствената сграда на Actavis като част от глобалната им стратегия за консолидация
• Намирането на нов офис, които да обедини на едно място всички звена на новата компания.

, Teva and Actavis

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Екипът на Forton направи анализ на пазара и представи на клиента списък от офис локации, които да съвпаднат с критериите, поставени от новата централа на Teva, включително и сгради в процес на изграждане.
От своя страна старите офиси на Actavis бяха активно маркетирани на потенциални купувачи – инвеститори и компании, търсещи да закупят собствен офис.
Част от стратегията включваше и краткосрочно удължаване на наемните договори, за да се осигури спокойствие и комфорт за най-правилния избор

, Teva and Actavis

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Forton успя паралелно да сключи две сделки – продажба на офиса на Actavis и посредничество за намиране на нова офис сграда, която да настани цялата компания.
Двата етажа от офиса на Actavis с обща площ от 3 460 кв.м бяха продадени за сумата от 3.5 млн. Евро.
През ноември 2017 Teva подписа и договор за наем за самостоятелна офис сграда в процес на изграждане с близо 7 200 кв.м офиси, 260 кв.м складова част и 105 парко места. През май 2018 трите офиса на компанията бяха успешно релокирани в новата централа на Teva в FPI Business Hub.

ЕКИПЪТ НА ФОРТЪН

, Teva and Actavis
Явор Костов
УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР
, Teva and Actavis
Михаела Лашова
Председател на борда на директорите
, Teva and Actavis
Анастасия Цолова
Мениджър Капиталови пазари
, Teva and Actavis
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ
, Teva and Actavis
Йоанна Димитрова
Мениджър Офис площи
, Teva and Actavis
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ
, Teva and Actavis
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт
, Teva and Actavis
Явор Пердухов
МЕНИДЖЪР ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
, Teva and Actavis
Емилия Симеонова
Мениджър Консултиране и Оценки

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.