Teva – Actavis

stories grey
ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

TEVA – ACTAVIS

В продължение на успешен процес по представляване на наемател на Forton беше възложено предоставянето на пълен обхват услуги по Проектен мениджмънт за нов офис на TEVA/Actavis в новата разработка на Fair Play в София, България.
stories red

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

В продължение на успешен процес по представляване на наемател на Forton беше възложено предоставянето на пълен обхват услуги по Проектен мениджмънт за нов офис на TEVA/Actavis в новата разработка на Fair Play в София, България.

 

Нашият екип по проектен мениджмънт отговаряше за:

– Разработване на Стратегията на проекта
– Координация на плановете за разпределение и определяне на спецификациите по довършителните работи
– Провеждане на тръжни процедури
– Управление на проектирането
– Управление на строителството и надзор на място
– Предаване
– Мониторинг след настаняване и
– Управление на промяната

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

По време на проекта ние извършвахме регулярен мониторинг на довършителните дейности до успешното предаване на наетия имот.

 

Първоначално нашият екип анализира изисквания на TEVA/Actavis в глобален мащаб и следеше отблизо, и управляваше съответно разработването на проектирането и подбора на материалите. Ние също така установихме изходен бюджет и график, който беше използван като отправна точка през жизнения цикъл на проекта.

 

На по-напреднал етап от проекта Клиентът изиска спестяване на приблизително 20 % от договорения бюджет на проекта. Чрез функционално-стойностни анализи ние успяхме да постигнем спестяване от над 21 %. С цел постигане на част от спестяванията ние успешно договорихме промени в съгласуваните с Наемодателя спецификации.

dots

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Благодарение на нашия проактивен подход при проектния мениджър и близкото сътрудничество с Клиента успешно се вместихме в ограниченията на проекта относно време, разход и качество, позволявайки на нашия Клиент да се нанесе в своя нов офис по план.

ЕКИПЪТ НА ФОРТЪН

6P0A4638
Михаела Лашова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
PA e
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ
PA e
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ
PA e
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ
PA e
Пламен Бачев
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ
PA e
Явор Костов
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР АГЕНЦИЯ
PA e
Иво Коларов
МЕНИДЖЪР ДЪЛГОВО И СТРУКТУРИРАНО ФИНАНСИРАНЕ
PA e
Петко Лозанов
МЕНИДЖЪР ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ
6P0A4722_1
Николай Желев
МЕНИДЖЪР ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.