, Teva – Actavis
ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

TEVA – ACTAVIS

В продължение на успешен процес по представляване на наемател на Forton беше възложено предоставянето на пълен обхват услуги по Проектен мениджмънт за нов офис на TEVA/Actavis в новата разработка на Fair Play в София, България.
, Teva – Actavis

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

В продължение на успешен процес по представляване на наемател на Forton беше възложено предоставянето на пълен обхват услуги по Проектен мениджмънт за нов офис на TEVA/Actavis в новата разработка на Fair Play в София, България.

 

Нашият екип по проектен мениджмънт отговаряше за:

– Разработване на Стратегията на проекта
– Координация на плановете за разпределение и определяне на спецификациите по довършителните работи
– Провеждане на тръжни процедури
– Управление на проектирането
– Управление на строителството и надзор на място
– Предаване
– Мониторинг след настаняване и
– Управление на промяната
, Teva – Actavis
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

По време на проекта ние извършвахме регулярен мониторинг на довършителните дейности до успешното предаване на наетия имот.

 

Първоначално нашият екип анализира изисквания на TEVA/Actavis в глобален мащаб и следеше отблизо, и управляваше съответно разработването на проектирането и подбора на материалите. Ние също така установихме изходен бюджет и график, който беше използван като отправна точка през жизнения цикъл на проекта.

 

На по-напреднал етап от проекта Клиентът изиска спестяване на приблизително 20 % от договорения бюджет на проекта. Чрез функционално-стойностни анализи ние успяхме да постигнем спестяване от над 21 %. С цел постигане на част от спестяванията ние успешно договорихме промени в съгласуваните с Наемодателя спецификации.

, Teva – Actavis

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Благодарение на нашия проактивен подход при проектния мениджър и близкото сътрудничество с Клиента успешно се вместихме в ограниченията на проекта относно време, разход и качество, позволявайки на нашия Клиент да се нанесе в своя нов офис по план.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.