, TELERIK
PROGRESS SOFTWARE

TELERIK

След успешен процес по представляване на наемател на Forton беше възложен в пълен обхват предоставянето на услуги по Проектен мениджмънт за нов офис на Progress в офис сградата Grafix.

, TELERIK

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

След успешен процес по представляване на наемател на Forton беше възложен в пълен обхват предоставянето на услуги по Проектен мениджмънт за нов офис на Progress в офис сградата Grafix.

 

Нашият екип и представителите на Клиента определиха обхвата на проекта и изискванията за очакваните резултати. Всички изисквания на бяха взети предвид през планирането на проекта и фазата на изпълнение. Липсата на специфични технически изисквания на Клиента, интериорно проектиране и опит в подобен тип проекти – всичко това беше определено като основен риск през първоначалната фаза на проекта.

, TELERIK
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Основните предизвикателства по време на проекта бяха определянето и установяването на очакваните резултати, изискванията и минималното качество на очакваните резултати, евентуалните доставчици и условията по доставка. С оглед рационализацията на процеса по управление на довършителните работи ние разработихме ясна тръжна документация, проведохме тръжни процедури, изготвихме сравнителни таблици с получените оферти и представихме доклади с препоръки, като междувременно информирахме Клиента за състоянието и предизвикателствата на фазата по възлагане на поръчки. В резултат Клиентът имаше възможност да взема бързи информирани решения и да подбере най-добрите ценови предложения.

 

През целия проект ние извършвахме регулярни проверки на място и разработвахме подробни списъци на дефектите, които бяха периодично актуализирани. Това имаше за резултат навременното отстраняване на всички дефекти от Главния изпълнител при тяхното възникване и подобри цялостното качество на довършителните работи на всички етапи от проекта.

, TELERIK

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Председателствахме седмични срещи във връзка с напредъка с целия екип по проекта, на които се разискваше подробно състоянието на проекта заедно с нови и нерешени въпроси. Ние бяхме посредникът между всички ангажирани в проекта страни (т.е. екипа на Клиента, екипа на Наемодателя, Доставчици и Консултанти), като нашата основна цел беше ясната комуникация и разрешаването на конфликтите. Ефективно управлявахме разрешаването на конфликтите при възникването на несъгласия в екипа по проекта.

 

Координирахме всички дейности на обекта, когато имаше допирни точки между доставчици на Наемодателя и Наемателя, при което подробните времеви графици бяха ключът към успеха. Чрез ефективна комуникация беше постигнато гладкото успешно завършване на всички дейности доставчик/изпълнител, навреме и по план.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.