Мол Варна

, Мол Варна
УСПЕШНО РАЗВИТИЕ И ПРОДАЖБА НА

ПЪРВИЯ МОДЕРЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ВЪВ ВАРНА

“Мол Варна” е първият по рода си съвременен търговски център, разположен в централната част на град Варна. За периода от 2005г. до 2008г. проектът бе разработен, отдаден под наем и продаден на международен инвеститор, осигурявайки значителна печалба за собственика.
, Мол Варна

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

„Мол Варна“ е първият по рода си съвременен търговски център, разположен в централната част на град Варна. За периода от 2005г. до 2008г. проектът бе разработен, отдаден под наем и продаден на международен инвеститор, осигурявайки значителна печалба за собственика. Фортън съвместно с Cushman & Wakefield предостави консултантски услуги, с които спомогна за реализирането на всеки етап на развитие на проекта. Компанията остана изключителен представител и мениджър на проекта и след две последователни промени в собствеността.

От самото си начало проектът бе предвиден за продажба на международна компания, затова прилагането на договори съгласно всички изисквания на институционални инвеститори бе от изключителна важност. За да привлече по-голям интерес, проектът се нуждаеше от модерен и устойчив микс от наематели, което само по себе си представляваше огромно предизвикателство поради ограничено присъствието на международни марки в България по това време. В допълнение, спрямо условията на предварителния договор за продажба, професионални услуги за управление на имота също бяха от съществено значение за купувача и продавача.

, Мол Варна
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Фортън, в качеството си на ексклузивен консултант, изготви първоначална концепция за развитие на проекта. Заедно със своя стратегически партньор Cushman & Wakefield, Фортън формулира и приложи успешна стратегия за отдаване под наем. Двете компании съвместно подготвиха и завършиха цялостният процес на инвестиционна продажба на проекта, генерирайки интерес от петнадесет инвеститора. След смяната на собствеността през 2008 г. новият собственик взе решение да запази Фортън като мениджър с отговорности за техническа поддръжка, маркетинг, финанси, наемите, и събирането таксите за услуги, координацията и отчетността.

, Мол Варна

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

„Мол Варна“ бе първият съвременен търговски център извън град София предлагащ най-голямо разнообразие на марки, големи международни ключови наематели, кино, както и несравними възможности за забавление и заведения за бързо хранене. Проекта отвори врати на пълна заетост и беше продаден на международен инвеститор за €120 милиона, с доходност от 7,5%. Въпреки че конкуренцията и икономическата рецесия повлияха негативно на представянето на проекта, Фортън продължи да представлява и управлява имота до 2012 г., дори след последвалата втора промяна на собственика. Компанията изигра важна роля при предоговарянето на наемите, помогна за осъществяването на навременен и коректен диалог между наемодатели и наематели и успя да поддържа ниско ниво на незаетост.

Миксът от наематели бе коригиран, така че адекватно да отразява настоящите пазарни условия. След своето обновяване през 2014 г., единственият магазин Puma в третия по големина град в България отвори врати в „Мол Варна“, още едно потвърждение за постоянния интерес на търговците към проекта.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.