ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ

, ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ

ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ

За да подкрепи стратегията си за развитие на бизнеса с недвижимите имоти, Bogaris възложи на Фортън да извърши експертна оценка на портфейл от активи в силно ограничен пазар.

, ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

Bogaris развива проекти в областите на бизнес недвижимите имоти, възобновяемите енергийни източници и селското стопанство в Испания, Португалия, България, Румъния, Чили и САЩ. Портфейлът в България се състои от урегулирани имоти, разположени в София и околностите й, Стара Загора, Северозападна и Южна България.
За да подкрепи стратегията си за развитие на бизнеса с недвижимите имоти, Bogaris възложи на Фортън да извърши експертна оценка на портфейл от активи в силно ограничен пазар.

Bogaris планира мащабни проекти върху големи парцели, надвишаващи 80 хил. кв.м в Индустриален парк Русе, на около 250 хил. кв.м. в Елин Пелин в Софийска област и близо 10 хил. кв.м във вътрешността на града, непосредствено до летище София. Всички обекти са на ключови местоположения и са предназначени за индустриално строителство. Данните за сходни имоти са оскъдни, особено за сделките с големи парцели, източниците на информация не са надеждни, а пазарът е неликвиден.

, ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ
Емилия Симеонова
Мениджър Консултиране и Оценки

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Извършихме задълбочено проучване на имотите и съпоставихме нашето мнение с текущите пазарни условия, за да обърнем полагащото се внимание на всеки детайл от съответния проект и така да помогнем на инвеститора с окончателното решение за строителство. По отношение на сделките и първичната пазарна информация използвахме контактите си групата AG Capital, за да осигурим историческа информация за продажби, с която да подкрепим мненията си.

, ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Методиката за оценка и пазарните данни, включени в доклада, доведоха до добре обоснована пазарна оценка недвижимите имоти, която отразява нагласите на пазара, характеристиките на проектите и дава професионална преценка за финансовата устойчивост.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.