Полиграфия Офис Център

stories grey

ПОЛИГРАФИЯ ОФИС ЦЕНТЪР

ВОДЕЩ ПРОЕКТ В КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР
„Полиграфия Офис Център“ е съвременен бизнес комплекс, изграден в пълно съответствие с международните стандарти за клас сгради А.
stories red

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

„Полиграфия Офис Център“ е съвременен бизнес комплекс, изграден в пълно съответствие с международните стандарти за клас сгради А. Концепцията на проекта съчетава впечатляваща визия със запазени класически архитектурни елементи.

Реконструкцията на сградата завършва през декември 2010 г. За изключителен консултант при отдаването под наем на проекта е избран Фортън, а отдел „Офис площи“ е изправен пред предизвикателството да осигури първокласни международни наематели за 16 600 кв.м отдаваема площ и висока степен на заетост в първата една година от експлоатация на сградата.

 

„Полиграфия Офис Център“ е разработен от съвместно дружество на българската група AG Capital, компанията майка на Фортън, и Northridge Capital. Двете фирми придобиват обекта в годините на бурно на развитие на пазара на недвижими имоти и се заемат с неговото обновяване по най-висок международен стандарт. След официалното откриване на проекта през 2010 г. пазарът на наеми бе под натиск от свръхпредлагането на клас А площи, особено в района около бул. „Цариградско шосе“. Фортън трябваше да се справи с предизвикателства, свързани както с пазарния натиск върху наемите, така и с високата конкуренция.

PA e
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

В съответствие с пазарните условия Фортън изготви цялостно проучване и определи критерии, спрямо които впоследствие състави дълъг списък от потенциални наематели. Важна част от процеса бе да се установят най-добрите канали за осъществяване на контакт с бъдещите клиенти. Концепцията се състоеше от представяне на проекта на корпоративни и обществени събития, както и на специални срещи, организирани от професионални организации като Американската Търговска Камара в България и Клубът на изпълнителните директори, най-голямата неформална бизнес мрежа за активни бизнес лидери и предприемачи, работещи в България.Като консултант в сферата на бизнес имотите Фортън в сътрудничество с наемодателя разработи атрактивен финансов модел и оптимизира условията към потенциалните наематели. По препоръка на нашите експерти бяха въведени различни стимули – отстъпки от наема при дългосрочен договор, както и гратисни периоди в началото на договора с цел да се облекчат разходите по преместване. От друга страна, условията за част от клиентите включваха стъпков наем или осигуряване на цялостно оборудване на помещенията, с които проектът допълнително успя да мотивира наемателите да се преместят.Нашата цел бе да се предостави високата степен на гъвкавост в планирането на офис разходите, които бяха от съществено значение в икономически предизвикателните 2010 г. и 2011 г.Нашето отношение към всеки един потенциален наемател бе на индивидуален принцип в зависимост от специфичния бизнес казус. Целта ни бе да се открие най-доброто решение, отговарящо на бизнес целите и ежедневните потребности на клиента. Предлаганите финансови модели бяха изготвени на база на очаквания разход и целевите приходи, така че да отговарят на предвижданите от наемодателя парични потоци.

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Полиграфия Офис Център“ успешно се наложи на пазара на бизнес имоти и достигна пълна заетост само две години след откриването си и преди всеки друг конкурент в района. Атрактивното местоположение и качество на сградата са признати от редица международни компании като EY, Groupama и Райфайзенбанк. Безупречната репутация на „Полиграфия Офис Център“ бе разпозната и от динамичния IT сектор в София, като проектът привлече наематели като софтуерната компания Melon Inc. и фирмата за разработка на видео игри Ubisoft.

AG Capital затвърди ангажимента си към проекта и качеството на сградата, като реши да премести седалището на всички свои основни компании, включително „Адрес“, BLD Asset Management, Facility Optimum и Frontex. За Фортън, партньор на Cushman & Wakefield за ​​България и Македония, това също не беше трудно решение, при положение че компанията управляваше имота от името на собствениците, за да осигури високо качество и безпроблемното обслужване на наемателите. Резултатите от процеса по отдаване бяха постижение на фона на средния процент на незаетост от 30% на пазара на офиси в София през 2011 г. От друга страна, силният подбор на наематели допринася допълнително за високата стойност на имота.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.