PENTAX MEDICAL

, PENTAX MEDICAL

PENTAX MEDICAL

ПРЕОДОЛЯВА НЕДОСТИГА НА КАЧЕСТВЕНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ
Фортън подпомогна компанията в избора си на подходящо местоположение, ръководи преговорите за наем и уговори оборудването и довършителните работи, като координира спазването на всички зададени срокове и остана в рамките на заложения бюджет.
, PENTAX MEDICAL

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

През май 2012 г. Pentax Medical предприе важен стратегически проект – преместване на част от дейността си в обновена бизнес сграда в Пловдив, втория по големина град в България. Преди да вземе окончателно си решение, компанията разгледа внимателно над 30 потенциални локации в Европейския съюз.

Фортън подпомогна компанията в избора си на подходящо местоположение, ръководи преговорите за наем и уговори оборудването и довършителните работи, като координира спазването на всички зададени срокове и остана в рамките на заложения бюджет.

Предвид благоприятните условия за бизнес, сравнително ниските разходи, високо квалифицираната работна ръка, добрите инфраструктурни връзки, политическа та и финансова стабилност Pentax Medical включи България в късата листа на разглежданите възможности. За разлика от развитите пазари в Западна Европа на българския пазар в сектора на леката промишленост и логистиката съществуват ограничен брой недвижими имоти, построени и предназначени за отдаване под наем. В допълнение търсенето Pentax Medical за помещения за ремонт и поддръжка на медицинско оборудване попадат по средата между стандартния индустриален или офис проект. В тази връзка още в началото компанията се нуждаеше от партньор, който да управлява и координира доставката на оборудването и да подсигури безпроблемното и навременно предаване на помещенията.

, PENTAX MEDICAL
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

На основата на познанията на Фортън за местния пазар екипът ни от отдел „Индустриални и логистични площи“ се възползва от установените контакти с водещи компании в сектора, за да намери възможности, които до момента са били скрити. В резултат на обстойно проучване общо три имота, разработени за дейността на техните собственици, бяха подбрани и внимателно проучени от клиента. Окончателният избор падна върху чисто нова сграда, готова за нанасяне. След сключване на договора за наем Фортън пое отговорността да управлява проекта и координира работата с доставчици и изпълнители на сухо строителство, информационна и телекомуникационна инфраструктура, специфично оборудване, монтаж на системата за отопление, вентилация и климатизация и контрола на изпълнението на проекта.

, PENTAX MEDICAL

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

В резултат на успешното си сътрудничеството с Фортън, Pentax Medical успя да се вмести в предвидения бюджет и да спази всички предварително определени срокове. Компанията прие помещенията в рамките на шест месеца от първоначалния си контакт с Фортън.

През януари 2013 г. „Пентакс Медикъл България“ бе една от осемте компании, наградени за „Инвеститор на годината 2012” от Българската агенция за инвестиции, а отличието й бе връчено от президента на Република България Росен Плевнелиев.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.