ПАРК МОЛ

, ПАРК МОЛ

ПАРК МОЛ СТАРА ЗАГОРА

Подходящи решения при управлението на активи и имоти

Поемане на управлението на дистрес актив и успешното му стабилизиране и разместване на търговските обекти, подобрявайки всички ключови показатели за ефективност.

, ПАРК МОЛ

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

 • Компрометирана визия на търговския център
 • Изтичащи договори
 • Силна конкуренция
 • Значителна сума от несъбрани вземания
 • Почти отрицателен нетен оперативен доход
, ПАРК МОЛ
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

 • Изградихме новa търговска визия на проекта като ритейл парк – семейна насоченост, изгодни предложения и синергия със съседните „big box” търговски вериги
 • Насоченост към различен подбор на наемателите и търговски формат в сравнение с пряката конкуренция
 • Променихме подхода към отдаването на площи, предлагайки по гъвкави търговски условия и допълнителни стимули за привличане и задържане на интереса на бъдещи наематели
 • Фокусирахме се върху събираемост, договаряне на планове за изплащане на дълговете и премахване на слабите наематели
 • Засилихме маркетинга – организиране на календар със събития, поддържане на активен дигитален маркетинг и присъствие в социалните мрежи
 • Подготвихме план за изграждането на допълнителен „big box” проект на паркинга
, ПАРК МОЛ

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

 • Успешно задържане на важни ключови наематели, като например Джъмбо, Спорт Депот, McDonald’s, МатСтар и други
 • Подпписване на нови дговори за наем и намаляване на незаетите площи
 • Двуцифрен растеж на човекопотока и оборотите за две последователни години
 • Увеличаване на събираемостта и намаляване на баланса на несъбрани вземания
 • Увеличаване на нетен оперативен доход с 30%
 • Подписване с наематели за бъдещ „big box” ритейл проект
, ПАРК МОЛ

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.