ONPROCESS TECHNOLOGY

stories grey

ONPROCESS TECHNOLOGY

FULFILLS ALL IMPORTANT OFFICE REQUIREMENTS
OnProcess Technology provides service supply chain optimization to some of the world’s leading technology companies. A successful business development in Bulgaria required the company to open office in Sofia.
stories red

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

OnProcess Technology извършва оптимизация на веригата на доставки на услуги на някои от водещите световни технологични компании. Успешно развиващият се бизнес на дружеството в България кара компанията да отвори свой офис в столицата. След обстойно проучване компанията се насочи към площи в нова офис сграда клас А, която да осигури подходяща за потребностите на бизнеса и служителите среда, отворено пространство, желаните удобства и лесен достъп до обществен транспорт. Близкият достъп до метро също бе взет под внимание, тъй като той е предимство при привличането на служители. От друга страна, наличността на допълнителни площи за бъдещо разширяване на компанията в сградата осигури желаната гъвкавост и още едно предимство за дружеството от оперативна гледна точка.

Екипът на Фортън от отдел „Офис площи“ бе назначен за консултант на OnProcess Technology. В началото на проекта той извърши обстойно пазарно проучване и въз основа на предварително съгласувани с клиента критерии подготви изчерпателен доклад за актуалната наличност на недвижими имоти с такъв характер. Местоположението на офиса бе един от най-важните критерии, последван от общите разходи за наемане, наличието на допълнителни площи и техническите характеристики на помещенията. Изискванията на клиента бяха за клас А офис площи с модерна система за отопление, вентилация и климатизация, двоен под, гъвкаво отворено пространство и професионално управление на сградата.

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Първоначалните огледи, организирани от Фортън, имаха за цел да помогнат на клиента да стесни кръга на търсене като четири от предпочитаните имоти на този етап бяха избрани да бъдат допълнително представени с подробни предложения. Нашият екип съдейства в преговорите между наемодателя и наемателя, като постигна благоприятни наемни условия за офис, изграден до ключ, позволяващи на OnProcess да започне да работи в рамките на договорените срокове с минимални капиталови разходи. На база на получените предложения Фортън внимателно подготви финансов модел за оценка и сравнение на всеки от вариантите. Последван от повторни преговори с цел оптимизиране на първоначално предложените наемни условия, беше избран печелившият вариант и взето окончателното решение. Като част от договорените условия, основното оборудване на офиса беше предоставено от наемодателя, а Фортън бе назначен за мениджър на проекта.

Нашият вътрешен технически екип бе отговорен за оформяне на цялостният офис дизайн, проектиране и доставка на мебели, маркетинг и брандиране. Също така екипът ни активно контролира работата и доставката на оборудването, финансирано от наемодателя. Извършена бе цялостна инспекция преди предаване на офиса на наемателя.

dots

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Работата по оборудването бе завършена съгласно графика и офисът бе предаден на клиента на предварително договорената дата. Компанията получи желаните наемни условия, включително възможността за допълнително разширяване, в съответствие с очакванията си за бъдещо разрастване на дейността.

ЕКИПЪТ НА ФОРТЪН

6P0A4638
Михаела Лашова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
PA e
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ
PA e
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ
PA e
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ
PA e
Пламен Бачев
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ
PA e
Явор Костов
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР АГЕНЦИЯ
PA e
Иво Коларов
МЕНИДЖЪР ДЪЛГОВО И СТРУКТУРИРАНО ФИНАНСИРАНЕ
PA e
Петко Лозанов
МЕНИДЖЪР ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ
6P0A4722_1
Николай Желев
МЕНИДЖЪР ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.