МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В СОФИЯ
Клиентът се обърна към нас, за да остойностим и на тази база да определим най-изгодната концепция за бъдещото им развитие.
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ/АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 1 000 000 КВ.М

Нашият клиент беше инвестирал значителни средства и усилия в окрупняването и разработването на около 300 декара земя в регулация в голям столичен квартал. Имотите имат отлично изложение към националната система от магистрали и видимост. При максимално застрояване биха могли да осигурят почти 1 000 000 кв.м надземна разгъната застроена площ. Всички входове и изходи са изградени, както и основното захранване и водоснабдяване. В част от имотите вече работи търговски обект. Клиентът се обърна към нас, за да остойностим и на тази база да определим най-изгодната концепция за бъдещото им развитие.

, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Екипът ни предложи да разгледа няколко стратегически опции за бизнес или жилищно предназначение съобразно градоустройствените ограничения и за които имаше предварително съгласие от Клиента, че съдържат най-голям потенциал за конкретното местоположение: търговски център, търговски парк, мултифункционален бизнес парк, високи офис сгради и логистичен/индустриален проект. Нашата работа включваше:
•    Анализ на проектната територия
•    Пазарни проучвания за всяко предложено предназначение
•    Количествено определяне на резултатите за всяко предназначение като нетни настоящи стойности и вътрешни норми на възвръщаемост
•    Определяне на икономически най-изгодното предназначение

, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Клиентът получи подробен доклад, обхващащ всички допустими и разумни възможности за развитие на разглежданите имоти. Нашият детайлен финансов анализ изтъкна две, които показаха най-силен потенциал за развитие при настоящите пазарни условия. Поради факта, че двете предназначения се изключват взаимно, препоръчахме окончателният избор да се съобрази с изискванията за риск и възвръщаемост на Клиента. Междувременно докладът ясно показа, че има няколко опции, усилията за които не са оправдани без наличието на силна концепция, която да отвори изцяло нов пазар за даденото местоположение.

ЕКИПЪТ НА ФОРТЪН

, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Явор Костов
УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Михаела Лашова
Председател на борда на директорите
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Анастасия Цолова
Мениджър Капиталови пазари
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Йоанна Димитрова
Мениджър Офис площи
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Явор Пердухов
МЕНИДЖЪР ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
, МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ
Емилия Симеонова
Мениджър Консултиране и Оценки

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.