МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

stories grey

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В СОФИЯ
Клиентът се обърна към нас, за да остойностим и на тази база да определим най-изгодната концепция за бъдещото им развитие.
stories red

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ/АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 1 000 000 КВ.М

Нашият клиент беше инвестирал значителни средства и усилия в окрупняването и разработването на около 300 декара земя в регулация в голям столичен квартал. Имотите имат отлично изложение към националната система от магистрали и видимост. При максимално застрояване биха могли да осигурят почти 1 000 000 кв.м надземна разгъната застроена площ. Всички входове и изходи са изградени, както и основното захранване и водоснабдяване. В част от имотите вече работи търговски обект. Клиентът се обърна към нас, за да остойностим и на тази база да определим най-изгодната концепция за бъдещото им развитие.

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Екипът ни предложи да разгледа няколко стратегически опции за бизнес или жилищно предназначение съобразно градоустройствените ограничения и за които имаше предварително съгласие от Клиента, че съдържат най-голям потенциал за конкретното местоположение: търговски център, търговски парк, мултифункционален бизнес парк, високи офис сгради и логистичен/индустриален проект. Нашата работа включваше:
•    Анализ на проектната територия
•    Пазарни проучвания за всяко предложено предназначение
•    Количествено определяне на резултатите за всяко предназначение като нетни настоящи стойности и вътрешни норми на възвръщаемост
•    Определяне на икономически най-изгодното предназначение

dots

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Клиентът получи подробен доклад, обхващащ всички допустими и разумни възможности за развитие на разглежданите имоти. Нашият детайлен финансов анализ изтъкна две, които показаха най-силен потенциал за развитие при настоящите пазарни условия. Поради факта, че двете предназначения се изключват взаимно, препоръчахме окончателният избор да се съобрази с изискванията за риск и възвръщаемост на Клиента. Междувременно докладът ясно показа, че има няколко опции, усилията за които не са оправдани без наличието на силна концепция, която да отвори изцяло нов пазар за даденото местоположение.

ЕКИПЪТ НА ФОРТЪН

6P0A4638
Михаела Лашова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
PA e
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ
PA e
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ
PA e
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ
PA e
Пламен Бачев
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ
PA e
Явор Костов
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР АГЕНЦИЯ
PA e
Иво Коларов
МЕНИДЖЪР ДЪЛГОВО И СТРУКТУРИРАНО ФИНАНСИРАНЕ
PA e
Петко Лозанов
МЕНИДЖЪР ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ
6P0A4722_1
Николай Желев
МЕНИДЖЪР ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.