ЛЕНДМАРК

stories grey

ЛЕНДМАРК

ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ИМОТИ
Фортън предостави задълбочена стратегическа оценка на портфейла на Лендмарк.
stories red

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

Фортън предостави задълбочена стратегическа оценка на портфейла на Лендмарк. Задачата обхвана изготвянето на оценки на шест генериращи доход имота с разгъната застроена площ 80 хил. кв.м, сред които Лендмарк Център, България Център, Порше Център, сградата на DHL. В допълнение в портфейла влизат 15 парцела, разположени в София и Разлог с обща площ от 292 хил. кв.м.. Тъй като сградите, включени в заданието, са отдадени под наем, трябваше да използваме метода на дисконтираните парични потоци, който анализира генерираните приходи от клиенти. Подготвихме и модел, който взема предвид възможностите за развитие на парцелите, изготвен с целта да предостави надеждна оценка на текущата им пазарна стойност.

Във време, в което икономиката и финансовите пазари изпитваха затруднения, Лендмарк потърси консултант по недвижими имоти с отлична репутация, който да извърши годишни оценки на целия портфейл на компанията.
Лендмарк възложи на Фортън да извърши всеобхватни и подробни оценки на портфейла им в сложна обстановка на намаляващи наеми, ограничено търсене на имоти и липса на инвестиционни сделки. Целта беше да се определи пазарната стойност на недвижимите имоти, като се вземат предвид не само настоящите търговски условия, но и потенциалът за развитие в среда на бързопроменящ се пазар.

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

За да е състояние да предостави цялостен анализ на всеки от имотите, Фортън извърши задълбочена проверка, за да се оцени настоящото им състояние и да се съобрази с факторите, които оказват влияние върху доходите от активите: местоположение, достъпност, видимост, и др. Възползвайки се от широките си познания на пазара, изготвихме пазарен анализ с детайлно описание на предлагането, търсенето, основни настоящи и бъдещи конкуренти, които биха въздействали на резултатите от имотите, както и да потенциала за развитие на проекти на свободните парцели.

dots

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Спазвайки стандартите на RICS и IVSC, Фортън предостави оценка на портфейла от имоти, съобразена с нуждите на клиента за всеобхватен доклад. Обширното изследване на различните фактори, които определят пазарната стойност на всеки конкретен актив, например продаваемост, възможности за отдаване, позициониране на пазара и техническото състояние, осигури качество на услугата, което гарантира, че настоящите и бъдещите пазарни тенденции са подобаващо отразени.

ЕКИПЪТ НА ФОРТЪН

6P0A4638
Михаела Лашова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
PA e
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ
PA e
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ
PA e
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ
PA e
Пламен Бачев
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ
PA e
Явор Костов
ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР АГЕНЦИЯ
PA e
Иво Коларов
МЕНИДЖЪР ДЪЛГОВО И СТРУКТУРИРАНО ФИНАНСИРАНЕ
PA e
Петко Лозанов
МЕНИДЖЪР ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ
6P0A4722_1
Николай Желев
МЕНИДЖЪР ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.