ЛЕНДМАРК

, ЛЕНДМАРК

ЛЕНДМАРК

ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ИМОТИ
Фортън предостави задълбочена стратегическа оценка на портфейла на Лендмарк.
, ЛЕНДМАРК

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

Фортън предостави задълбочена стратегическа оценка на портфейла на Лендмарк. Задачата обхвана изготвянето на оценки на шест генериращи доход имота с разгъната застроена площ 80 хил. кв.м, сред които Лендмарк Център, България Център, Порше Център, сградата на DHL. В допълнение в портфейла влизат 15 парцела, разположени в София и Разлог с обща площ от 292 хил. кв.м.. Тъй като сградите, включени в заданието, са отдадени под наем, трябваше да използваме метода на дисконтираните парични потоци, който анализира генерираните приходи от клиенти. Подготвихме и модел, който взема предвид възможностите за развитие на парцелите, изготвен с целта да предостави надеждна оценка на текущата им пазарна стойност.

Във време, в което икономиката и финансовите пазари изпитваха затруднения, Лендмарк потърси консултант по недвижими имоти с отлична репутация, който да извърши годишни оценки на целия портфейл на компанията.
Лендмарк възложи на Фортън да извърши всеобхватни и подробни оценки на портфейла им в сложна обстановка на намаляващи наеми, ограничено търсене на имоти и липса на инвестиционни сделки. Целта беше да се определи пазарната стойност на недвижимите имоти, като се вземат предвид не само настоящите търговски условия, но и потенциалът за развитие в среда на бързопроменящ се пазар.

, ЛЕНДМАРК
Деян Тодоров
Мениджър Консултиране и проучвания

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

За да е състояние да предостави цялостен анализ на всеки от имотите, Фортън извърши задълбочена проверка, за да се оцени настоящото им състояние и да се съобрази с факторите, които оказват влияние върху доходите от активите: местоположение, достъпност, видимост, и др. Възползвайки се от широките си познания на пазара, изготвихме пазарен анализ с детайлно описание на предлагането, търсенето, основни настоящи и бъдещи конкуренти, които биха въздействали на резултатите от имотите, както и да потенциала за развитие на проекти на свободните парцели.

, ЛЕНДМАРК

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Спазвайки стандартите на RICS и IVSC, Фортън предостави оценка на портфейла от имоти, съобразена с нуждите на клиента за всеобхватен доклад. Обширното изследване на различните фактори, които определят пазарната стойност на всеки конкретен актив, например продаваемост, възможности за отдаване, позициониране на пазара и техническото състояние, осигури качество на услугата, което гарантира, че настоящите и бъдещите пазарни тенденции са подобаващо отразени.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.