ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

, ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

СЕ УТВЪРЖДАВА НА ВОДЕЩА ПОЗИЦИЯ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛЕН ПАЗАР
Галерия Стара Загора е първият реализиран проект в България на GTC (Globe Trade Center), водещ инвеститор в бизнес имоти в Централна и Източна Европа. Започнат през 2007 г., подобно на всички вече съществуващи проекти от този тип, той не остава незасегнат от икономическия спад.
, ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Резюме

Галерия Стара Загора е първият реализиран проект в България на GTC (Globe Trade Center), водещ инвеститор в бизнес имоти в Централна и Източна Европа. Започнат през 2007 г., подобно на всички вече съществуващи проекти от този тип, той не остава незасегнат от икономическия спад. Въпреки неблагоприятните пазарни условия в този период GTC взима отговорното решение търговският център да бъде изцяло завършен. С общи усилия от страна на GTC и Фортън, в качеството си на ексклузивен консултант, той отвори врати през 2010 г. с над 75 процента заетост, а към днешна дата остава най-успешния търговски център в Стара Загора, привличащ местни и международни марки.

Галерия Стара Загора се сблъска с много на брой предизвикателства. От една страна, България претърпя тежка рецесия през 2009 г.,а нивото на разходи на потреблението се понижава и се възстановява бавно оттогава. От друга страна, конкуренцията в Стара Загора достига своя връх поради обвързаността на потенциалните наематели с дългосрочни, непрекратими договори с друг работещ проект в този момент. В същото време отвориха още два проекта в София, които привлякоха вниманието и ресурсите на търговските вериги именно към тях. Това, заедно с трудностите свързани със сходни търговски центрове в провинцията и относително ниския разполагаем доход на местното население, бе огромно предизвикателство както за предприемачите, така и за консултантите.

, ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Нашият екип консултанти изготви задълбочено пазарно проучване и доклад за приложимост, състоящ се от подробен пазарен анализ и реалистична оценка на проекта. На следващ етап екипът ни определи подходящия микс от наематели, фокусирайки се върху отсъстващите от пазара и привличането на търговци в зависимост от тяхната покупателна способност и конкуренция. Освен това Фортън се ангажира с изготвянето на атрактивна маркетингова кампания с цел повишаване на информираността към проекта и води преговорите за търговските условия. Маркетингът и рекламата бяха от решаващо значение в процеса на отдаване под наем, като повлияха значително за преодоляване на липсата на доверие към новия проект. С цел да се коригира допълнително концепцията на микса от наематели и да се увеличат приходите, след официалното откриване продължи търсенето на подходящи марки, които биха могли да повишат ефективността на проекта.

, ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Галерия Стара Загора отвори врати със 75 процента заетост и редица международни марки, включително Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, H&M, NewYorker, и др. Проектът предостави балансиран и разнообразен микс от стоки и улеснен достъп до новите за България международни компании към регионалния пазар. В следващите години Галерия Стара Загора, се утвърди като доминиращ търговски център за региона и показа значително подобрение, измерено на база посетители в магазините и нивата на генериран оборот. Фортън подпомогна подобряването на микса, като осигури допълнителни първокласни наематели като Levi’s, Adidas, Skiny и Hippoland.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.