EXPERIAN

, EXPERIAN
ОПТИМАЛНОТО ОФИС РЕШЕНИЕ ЗА

EXPERIAN

В продължение на години Experian са един от големите наематели в Polygraphia Office Center, успявайки да се разрастват в съществуващите сгради.

, EXPERIAN

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

В продължение на години Experian са един от големите наематели в Polygraphia Office Center, успявайки да се разрастват в съществуващите сгради. Все пак идва етап, в който те нямат възможност да наемат допълнителни офис площи и компанията наема Forton, за да намерят дългосрочно работещо решение. За да работят ефективно, Experian имат нужда от не по-малко от 11 000 кв.м.

, EXPERIAN
Йоанна Димитрова
Заместник-мениджър Офис площи

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Forton проведе проучване на офис пазара на база на предварително зададените от Experian нужди от гледна точка на локация, пространство и времева рамка. Направен беше доклад с предложения, както в съществуващи офис сгради, така и в такива в процес на изграждане. Forton организира серия огледи и предложи сравнителен анализ, като успя да сведе избора до няколко проекта, с които започнаха преговори.

 

Междувременно, Experian имаха спешна нужда от допълнителни офис площи и Forton съдейства за намиране на временно решение, настанявайки ги в разположения в непосредствена близост проект ETC.

 

След взетото решение за избор на нова офис локация беше необходимо да се подпише краткосрочно продължаване на договора за наем, като Forton предоговори условията така, че Experian да изчакат завършването на новия си офис.

, EXPERIAN

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

В резултат на предоставените консултантски услуги предоставени от Forton, Experian подписаха договор за наем на самостоятелна офис сграда в процес на изграждане на бул. Цариградско шосе – Space Tower, с обща наета площ от 10 800 кв.м. Физическото релокиране на и обединение на двата офиса на компанията от Polygraphia Office Center и ETC се осъществи в края на март 2019.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.