DHL Express, България

НАЕМ | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ

DHL Express, България

Пространство: 10 171 кв.м.
Локация: София

През 2016, Bulgaria Air Maintenance (BAM) назначи Cushman and Wakefield Forton за консултант от страна на наемодателя в реализацията на проект за строителство и отдаване под наем на складови площи на DHL Express Bulgaria. Проектът бе комбинация от офис площи и логистичен център за обработка на пратки в зоната на летището. DHL имаха за цел на релокират своя централен дистрибуционен хъб и администрация възможно най-близо до Летище София, с непосредствен достъп до митническата зона за товарене на самолети.  Фортън бе медиатор и консултант в процеса като спомогна Bulgarian Air Maintainance (BAM) да задоволи специфичните изискванията на DHL Express за новата им база в утвърдените крайни срокове.

  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   

  Особеностите в оперативната дейност на DHL Express Bulgaria налага някои изисквания за логистичните операции свързани с ограничения достъп до летищните митнически и карго зони. Тъй като тези зони са под задължителен контрол, се изискват специфични процедури по мониторинг и регулация наложени от българското и Европейското законодателство. Пазарът предлагаше огранчен брой подходящи терени, които биха позволили създаването на големи логистични и офис площи в непосредствена близост до летищния комплекс. Комплексността на изискванията наложи необходимост от участието на консултант от страна на инвеститора, който да управлява процесите в сключването на сделката, включително  воденето и координирането на преговори между заинтересованите страни.

  РЕЗЛТАТ

   

  Благодарение на работата на Фортън като представител, BAM успя да предостави дистрибуционен хъб с площ от 10 171 кв.м. успоредно с главен административен център според изискванията на клиента.

  Подходът на Forton за предоставяне на консултантски услуги и внимание към детайлите помогна на BAM да завърши проекта за отдаване под наем и да предостави дългосрочно предложение на DHL.

  , DHL Express, България
  Жоро Ангелов
  МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

  ОЩЕ ПРОЕКТИ