Coca-Cola HBC

ПРОЕКТИ ЗА ПОКУПКА НА ЗЕМЯ И ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ

Coca-Cola HBC

Пространство: 100 000 кв.м.
Локация: Севлиево, Банкя и Костинброд

Coca-Cola HBC назначи Cushman & Wakefield Forton като консултант по придобиването на земя за разширение на производствените бази в близост до фабриките в Севлиево, Банкя и Костинброд. Нашият екип помогна на Coca-Cola HBC в реализацията на проекта, в ролята на брокер и проджект мениджър за усвояването и урегулирането на 100 000 кв.м. земя.

  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   

  По това време Coca- Cola HBC трябваше на разширят производствените си бази в Банкя, Севлиево и Костинброд. Основното предизвикателство беше, че разширението трябваше да се случи в съседни на тях терени, които бяха собственост на множество единични собственици и не бяха урегулирани. Фортън инициира процесът на договаряне на пазарни цени със собствениците и подсигури най-добрите пазарни условия за финализиране на сделките. Като следващи стъпки екипът помогна за обединяването, урегулирането и урбанизирането на земята. Проектите бяха завършени в множество фази.

  РЕЗУЛТАТИ:

   

  Екипът на Фортън успя да подсигури най-добрите пазарни условия при максимална прозрачност в процеса. Процедурите за урегулиране на имотите бяха завършени в срок, което позволи на Coca-Cola HBC на разшири производствените си бази във всички от посочените локации в Севлиево, Банкя и Костинброд.

  , Coca-Cola HBC
  Жоро Ангелов
  МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

  ОЩЕ ПРОЕКТИ