City Tower | TELUS Tower

, City Tower | TELUS Tower
МОНИТОРИНГ НА РАЗХОДИТЕ

CITY TOWER OFFICE – TELUS TOWER

Фокусът в конкретния случай беше върху нашата работа като Експерт по мониторинг на разходите за офис сградата City Tower. City Tower е нов офис и търговски център, изграден в централната търговска част на София, на площад „Македония“.
, City Tower | TELUS Tower

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Фокусът в конкретния случай беше върху нашата работа като Експерт по мониторинг на разходите за офис сградата City Tower.  City Tower е нов офис и търговски център, изграден в централната търговска част на София, на площад „Македония“. Това е 20-етажна висока сграда, с 8-етажна присъединена сграда, предлагаща гъвкав офис дизайн с отворено пространство. Търговската площ е на приземния етаж. Има 6 подземни нива за паркиране.

 

Нашият Клиент е финансовата институция, предоставяща значителен кредит за завършването на сградата.

, City Tower | TELUS Tower
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Част от нашия обхват беше да следим целесъобразното използване на всички кредитни постъпления и изпълнението на всички строителни дейности съгласно предвиденото в договора с главния изпълнител. Чрез регулярното докладване на състоянието, което извършвахме, Банката имаше актуална информация по удостоверяването на завършените строителни дейности и действителния напредък на дейностите спрямо изходната позиция. По време на хода на проекта ние подпомагахме Банката при осведомеността за всякакви изменения по бюджета и графика и всякакви съществени промени в проектната документация.

, City Tower | TELUS Tower

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Чрез нашата работа по проекта подсигурихме:

  • Своевременни отговори на всякакви въпроси с оглед успешната обработка на месечните разплащателни документи и навременното изразходване на средствата
  • Превенция на риска при финансирането
  • Регулярен контрол на място
  • Мониторинг на проекта и управлението на разходите
  • Преглед на договорите
  • Разбиране на нуждите на клиента

 

Ние подпомогнахме укрепването на капацитета на Банката при оценяването и мониторинга на проекти, прилагайки най-добрите практики и техническа преценка за строителната индустрия в България.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.