МОЛ БЪЛГАРИЯ

, МОЛ БЪЛГАРИЯ

МОЛ БЪЛГАРИЯ

Подходящи решения при управлението на активи и имоти

Подкрепа при успешното преструктуриране на задължението на актив и подпомагане за разместването и обновяването на подбора от наематели.

, МОЛ БЪЛГАРИЯ

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

 • Неуспешно установяване на проекта като предпочитана дестинация за пазаруване
 • Просрочване на дълговете и неизпълнение на някои от финансовите цели, оставайки с недостатъчно капитал
 • Висок процент незаети площи
 • Неблагоприятни етажни планове, които не позволяват вкарването на повече големи ключови наематели
 • Силна конкуренция
 • В процес на преговори за инвестиционна продажба
, МОЛ БЪЛГАРИЯ
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

 • Работихме заедно със собственика и с финансовата институция по очертаването на оптимални бюджетни цели и стратегия, които от една страна да подпомагат развитието и инвестиционния план на собственика и от друга – финансовите изисквания за преструктурирането на дълга
 • Подпомогнахме за ефективността на потока от данни между собственика и банката като оптимизирахме докладването и оперативните показатели
 • Фокусирахме се върху промяната и преустройството на един от подземните етажи
 • Подкрепихме подхода на собственика към нови перспективни наематели
 • Подсилихме стратегията на собственика за отдаване под наем като въведохме повече гъвкавост и стимули за текущи и бъдещи наематели
, МОЛ БЪЛГАРИЯ

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

 • Собственикът и финансовата институция успешно се съгласиха за реструктурирането на дълга
 • Проектът беше рекапитализиран, изграждането на втората офисна секция беше подсигурен, извършен и маркетиран успешно
 • Проектът привлече нови ключови наематели като Billa, Jysk, DM, CCC и други. Нивото на незаети площи спадна наполовина
 • Големите наематели (търговски и офисни) удължиха договорите си за наем
 • Човекопотокът и оборотите се увеличиха между 5% и 10% на година
 • Нетният оперативен доход се увеличи с повече от 10%

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.