АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

stories grey

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

Кушман и Уейкфилд Фортън представляваха успешно АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ в тяхното намерение да продадат имотно портфолио, съдържащо повече от 35 различни актива на стойност над 25 милиона Евро.
stories red

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Кушман и Уейкфилд Фортън представляваха успешно АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ в тяхното намерение да продадат имотно портфолио, съдържащо повече от 35 различни актива на стойност над 25 милиона Евро. Алианц е глобална организация с повече от 147 000 служители в над 70 страни по света. В България групата е известна като един от водещите доставчици на застрахователни, банкови, пенсионни и лизингови услуги.

PA e
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Алианц България се стреми към бърза и ефективна продажба на периферни имоти поради нови законодателни промени, които налагат промяна на стратегията в техния оперативен модел. Нашето стратегическото партньорство с Кушман и Уейкфилд – един от световните лидери в интегрираното имотно консултиране, и нашето сътрудничество в RealtoGroup – най-голямата консултантска група за недвижими имоти в България, ни позволява да имаме несравним достъп до огромен брой локални и международни инвеститори. Позовавайки се на това конкурентно предимство, Кушман и Уейкфилд Фортън осъществи бърза и успешна търговска кампания, продавайки значителен размер от активите описани в портфолиото на цени над пазарната им оценка, въпреки спешния, неотложен характер на наложените изисквания от Алианц.

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Кушман и Уейкфилд Фортън въведе специална търговска стратегия за всеки номиниран актив, за да се обърне към правилния набор от купувачи чрез търгове, директни преговори или широки маркетингови кампании. По този начин, Фортън предостави изчерпателни насоки по време на процеса на преговори за всеки индивидуален имот и едновременно с това се ангажира с извършването на цялата правна администрация асоциирана с техническия процес по продажба. Позволихме на колегите си от Алианц да се съсредоточат и да акцентират върху своите вътрешни приоритети без никакви периферни прекъсвания, свързани с освобождаването от имотно имущество, описано в тяхното портфолио. Като резултат от усилията ни и постигнатите отлични резултати, Алианц и Фортън продължават да си сътрудничат по различни проекти и до днес.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.