ПОРТФЕЙЛ ОТ АКТИВИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН

ПОРТФЕЙЛ ОТ АКТИВИ

Международна публична инвестиционна компания се обърна към нас с молба да оценим портфейл от недвижими имоти на няколко локации, състоящ се проекти и генериращи доход активи.

01

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

ОЦЕНКА – 500 000 КВ.М

Международна публична инвестиционна компания се обърна към нас с молба да оценим портфейл от недвижими имоти на няколко локации, състоящ се проекти и генериращи доход активи. Имотите се простират на над 500 хил. кв.м земя и се намират на първокласни местоположения в големи градове в България и Македония. Заданието беше спешно, за да даде възможност на Клиента да си осигури място в тръжна процедура за придобиване. Изпълнителят трябваше да е компания с национално покритие и задълбочени познания за местните пазарни условия.

PA e
Пламен Бачев
Мениджър Хотели, консултиране и оценки

02

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Като единствения доставчик на оценителски услуги, присъстващ пряко и чрез собствени офиси в София, България, и Скопие, Македония, Forton/Cushman & Wakefield беше отлично позициониран да се ангажира със заданието и да работи компетентно в интерес на Клиента. Заради краткия срок и характера на задачата нямаше как да бъдат извършени огледи на място или подробни пазарни проучвания. Въпреки това силната ни пазарна позиция и ни и редовните проучвания, осъществявани от собствени екипи, ни позволиха да идентифицираме стойностите на обектите, предмет на оценка. Използвахме методите на остатъчната стойност, на приходите и на пазарните аналози, за да оценим имотите, и така подпомогнахме преценката на Клиента за техния потенциал за развитие и генериране на доход.

03

РЕЗУЛТАТИТЕ

Докладът за пазарна оценка позволи на Клиента да подкрепи офертата си с експертно мнение и да влезе в тръжния процес навреме. Използването на един оценител осигури последователност, съпоставимост и надеждност въпреки различните местоположения и характер на активите. То спести време и усилия в избора, комуникацията и съпоставянето на резултатите от потенциални различни доставчици на услуги. Заради разнородните предназначения на разглежданите активи, нашите изчисления дадоха допълнителна пазарна информация за пазарите на бизнес и жилищни имоти и в двете страни и така позволиха на Клиента да разшири разбирането си за потенциала на имотите за следващите етапи на оценяване на предложението.

ОЩЕ КАЗУСИ

УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...
Дигитални Услуги
Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и...
Услуги за собственици
Cushman & Wakefield Forton предоставя пълен спектър услуги за собственици на бизнес имоти...
Жилищни имоти
C&W Forton предлага пълен набор от посреднически услуги при сделки с жилищни имоти...

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.